EU i povećanja energetske učinkovitosti

Autor: A.H. Objavljeno: 19.05.2015. 🕜 14:13 Lokacija: Zagreb

Trust-EPC-South je europski projekt osmišljen s idejom razvoja ugovora o energetskom učinku

Trust-EPC-South je europski projekt osmišljen s idejom razvoja ugovora o energetskom učinku kako bi se promovirali projekti energetske učinkovitosti u tercijarnom sektoru u zemljama južne Europe. Postizanje cilja Europske Unije povećanja energetske učinkovitosti, a time i smanjenja ovisnosti o uvozu energenata, zahtjevan je zadatak koji je moguće ostvariti korištenjem inovativnih pristupa i alata poput onih koje pokušava ponuditi projekt Trust-EPC-South. Kako se navodi u priopćenju iz EIHP-a, projektom Trust-EPC-South cilja se osloboditi tržišni potencijal privatnog sektora za investicije energetske učinkovitosti u južnoj Europi, razradom novih financijskih instrumenata koji su poduprijeti sa uspostavljenom metodologijom ocjenjivanja. Financijskim instrumentima se eliminiraju barijere za investicije u energetsku učinkovitost kroz standardiziranu metodologiju, kao što se i daje potpora ESCO tvrtkama (pružateljima energetske usluge) uz poveznicu s financijskim tržištem. Trust-EPC-South, financiran od strane Programa Europske Unije Obzor 2020, financed by the European Union’s Horizon 2020 programme, postavlja ambiciozan cilj da podrži tvrtke koje posluju na tržištu energetskih usluga u Portugalu, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Hrvatskoj i Grčkoj. Konzorcij, s glavnim partnerom iz Španjolske, tvrtkom CREARA, je sastavljen od interdisciplinarnih stručnjaka iz zemalja sudionica te međunarodnom neprofitnom organizacijom “Green Rating Alliance”. Partneri na projektu surađuju s namjerom stimuliranja investicija u ciljanim tržištima koja nude mogućnosti za povećanje energetske učinkovitosti kao i ugovaranje po principu energetskog učinka. Potpora pružateljima energetske usluge u zemljama južne Europe ključan je cilj projekta pogotovo u slučajevima strukturnih poboljšanja razine energetske učinkovitosti u tercijarnom sektoru poput modernizacije sustava grijanja/hlađenja. Prema Europskoj komisiji, raskorak mora biti popunjen u najkraćem mogućem vremenu kako bi se ostvarila dugoročna strategija poticanja pružatelja energetskih usluga u preuzimanju odlučujućih uloga poticanja lokalnog gospodarstva, koji su još uvijek ugrađene u izazovnom gospodarskom kontekstu. Energetski institut Hrvoje Požar zadužen je koordinaciju projektnih aktivnosti u Hrvatskoj, što podrazumijeva prilagodbu razrađenih dokumenata našim uvjetima kao i komunikaciju sa svim nacionalnim dionicima na tržištu. Ključne projektne aktivnosti uključuju: Izrada nacionalnih platformi za razmjenu koje uključuju financijske institucije, tehničke stručnjake, predstavnike politike, nacionalna regulacijska tijela i tvrtke iz tercijarnog sektora; Analiza tercijarnog sektora i utvrđivanje financijskih mehanizama i rješenja usmjerenih prema suočavanju prema preprekama za provedbu ugovora o energetskoj usluzi u pojedinim zemljama; Izrada metodologije standardizacije i financijske evaluacije projekata unutar referentnog okvira zbog izgradili povjerenja kod financijskih institucija; Realizacija aktivnosti usmjerenih na razvoj kompetencija na nacionalnoj razini; Skalabilnost i međunarodno širenje rezultata projekta.

TAGOVI