Kako i gdje postaviti 'klimu'?

Autor: Tihomir Đ. Objavljeno: 26.02.2012. 🕜 16:54 Lokacija: Zagreb

Pravilnik o postavljanju antena, uređaja, natpisa, zaštitnih naprava na izlozima, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području Grada Zagreba koji je donijelo Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba na 161. sjednici, 7. kolovoza 2007. godine, ali i Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba godina 2008, Broj 4 od 19. ožujka 2008.) u stručnoj su javnosti izazvali dosta oprečna mišljenja.

Tko je nadležan za kontrolu provedbe spomenute Odluke o komunalnom redu, odnosno, na koji se način provodi kontrola postavljanja klima-uređaja na zagrebačka pročelja? U kojem su roku prekršitelji odluke dužni klima-uređaje premjestiti na odgovarajuće mjesto ili provesti odgovarajuće preinake? I na kraju, što savjetuju instalateri po pitanju edukacije građana, odnosno, na koji bi se način građani, ali i sami instalateri i trgovci klima-uređaja mogli bolje upoznati s odredbama spomenute Uredbe te da klima-uređaje postavljaju na ispravan način? U videozapisu su prikazani pojedini neispravno postavljeni klima-uređaji koji u potpunosti predočavaju stvarnu sliku zagrebačkih pročelja.

Kako i gdje postaviti 'klimu'? - 1. dio

Kako i gdje postaviti 'klimu'? - 1. dio

Kako i gdje postaviti 'klimu'? - 2. dio

Kako i gdje postaviti 'klimu'? - 2. dio