Kako projektirati gotovo nula energetske zgrade?

Autor: B.L. Objavljeno: 11.10.2017. 🕜 09:18 Lokacija: Zagreb

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja pojašnjava nedoumice

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je napomenu vezanu uz primjenu odredbi za projektiranje zgrada gotovo nulte energije (nZEB). Kako se ističe, te odredbe se primjenjuju ovisno o datumu podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, odnosno sukladno članku 9., stavcima 4. i 5. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015) koji se primjenjuje od 1.1.2016. godine. Njime se propisuje sljedeće:
"Glavni projekt zgrade, osim zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti, koji se prilaže zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije (stavak (2), čl. 9. Tehničkog propisa) ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2019. godine.
Glavni projekt zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti, koji se prilaže zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije (stavak (2), čl. 9. Tehničkog propisa) ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine."
To se isto tako se odnosi i na rekonstrukcije postojećih zgrada sukladno čl. 45. i 46. Tehničkog propisa. Popis tijela javne vlasti pri tome se može pronaći na stranici Vladinog povjerenika za informiranje.
Uz to, pod pojmom stambena zgrada i nestambena zgrada gotovo nulte energije podrazumijevaju se zgrade kod kojih:
• godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po površini korisne površine zgrade (Q’’H,nd u kW h/m2 godišnje) nije veća od dopuštenih vrijednosti iz Tablice 8. Priloga B Tehničkog propisa
• godišnja primarna energija po površini korisne površine zgrade (Eprim u kW h/m2 godišnje), koja uključuje energiju za grijanje, hlađenje, ventilaciju i pripremu potrošne tople vode nije veća od dopuštenih vrijednosti iz Tablice 8. Priloga B Tehničkog propisa, za zgrade gotovo nulte energije.
Uz to, zgrade gotovo nulte energije ispunjavaju zahtjeve u pogledu primjene obnovljivih izvora ako je najmanje 30% godišnje primarne energije podmireno iz njih.

TAGOVI