Plitvice dobile novu rasvjetu

Autor: B.L. Objavljeno: 04.06.2018. 🕜 10:44 Lokacija: Plitvička Jezera

Ugrađena je nova LED rasvjeta u vrijednosti 2,1 mil. kuna

U Nacionalnom parku Plitvička jezera završen je projekt rekonstrukcije javne rasvjete. Nova rasvjeta sa svjetlećim diodama (LED) ugrađena je na lokacijama od Mukinja do Rastovače. Investitor je bila Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, a vrijednost projekta je oko 2,1 mil. kuna (bez poreza na dodanu vrijednost). Razlog za zamjenu bila je dotrajalost postojeće rasvjete koja je bila stara oko 40 godina, djelomično neispravna i energetski neučinkovita. Nova rasvjeta omogućava smanjenje potrošnje električne energije i za 50%, a povoljnija za životinjski svijet jer se svjetlost ne rasipa u svim pravcima, već je usmjerena samo na uže područje oko staza. Rasvjeta je također programirana da veći dio noći, kada nema potrebe za intenzivnim svjetlom, radi s 40 % intenziteta. U projektu je zamijenjeno 185 rasvjetnih tijela i ugrađeni novi temelji i stupovi rasvjete i postavljeno oko 5 km novih kabela.
Riječ je o još jednom od projekata kojim najpoznatiji hrvatski nacionalni park odgovara na sve učestalije zahtjeve za povećanjem ekološke zaštite. Primjerice, prije godinu dana potpisan je 'Sporazum o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina unutar Nacionalnog parka 'Plitvička jezera''. Taj projekt je podrobno opisan u broju časopisa EGE 4/2017, vrijedan je čak 211,45 mil. kuna i njime bi se konačno trebao riješiti najveći problem na području NP-a i okolnih općina Plitvička jezera i Rakovica, a to je vodoopskrba i odvodnja.

TAGOVI