Smjernice za projektiranje zgrada gotovo nulte energije

Autor: B.O. Objavljeno: 12.12.2019. 🕜 09:33 Lokacija: Zagreb

Ne postoje univerzalna rješenja za postizanje nZEB standarda

U svrhu informiranja opće i stručne javnosti, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) izradilo je smjernice za zgrade gotovo nulte energije - nZEB. Smjernice su namijenjene građanima koji kreću u gradnju, dogradnju, nadogradnju ili pak prenamjenu svojih kuća nakon 31. prosinca ali i stručnjacima koji će sudjelovati u procesu projektiranja i njihove izgradnje. 

Procjenjuje se da su zgrade odgovorne za otprilike 40 posto ukupne potrošnje energije u Europskoj uniji i cilj je smanjiti potrošnju energije u zgradarstvu. 


Koordiniran pristup 

Obveza gradnje prema uvjetima za zgrade gotovo nulte energije propisana je Direktivom 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada. Zgrada gotovo nulte energije ima vrlo visoka energetska svojstva i ta gotovo nulta odnosno vrlo niska količina energije se u značajnoj mjeri pokriva energijom iz obnovljivih izvora, uključujući onu iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini. 

Zgradu je poželjno projektirati tako da njezine energetske potrebe budu što niže. Ne postoje univerzalna rješenja za postizanje nZEB standarda. Potreban je koordiniran integralni pristup svih struka koje sudjeluju u projektiranju zgrade (projektanata arhitekture, fizike zgrade, termotehničkih sustava i elektroinstalacija) od koncepta i idejnog projekta zgrade, pa sve do izvedbenog projekta te stručna i pažljivo kontrolirana izvedba. 

Kvalitetno optimiran energetski koncept omogućava nisku potrošnju energije i korištenje energije iz obnovljivih izvora uz što nižu cijenu investicije, te rezultira troškovno-optimalnim rješenjem koje zadovoljava nZEB standard.

 

Tehnički pregled

Za zgrade gotovo nulte energije obavezno je ispitivanje zahtjeva zrakopropusnosti (engl. Blower door test) koje se provodi prema propisanoj normi prije tehničkog pregleda zgrade. Za stambene zgrade koje imaju više od jednog stana, zahtjev o zrakopropusnosti mora biti ispunjen za svaki stan, objavljeno je na stranicama MGIPU-a

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, vizualnog pregleda zgrade i završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi ako je postojala obveza njegove izrade. U energetski se certifikat upisuje oznaka nZEB.

TAGOVI