Što s europskim ciljem za veću energetsku učinkovitost?

Autor: I.T. Objavljeno: 20.04.2012. 🕜 14:55 Lokacija: Washington, DC (SAD)

Bez uvođenja obvezujućih mjera za povećanje energetske učinkovitosti, Europska unija može očekivati ispunjenje samo 1/2 zacrtanih dobrovoljnih ciljeva

Bez uvođenja obvezujućih mjera za povećanje energetske učinkovitosti, Europska unija može očekivati ispunjenje samo 1/2 zacrtanih dobrovoljnih ciljeva. Analiza Europske komisije pokazala je da bi članice EU-a do 2020. godine sadašnjim tempom mogle postići povećanje energetske učinkovitosti tek za 10% , umjesto planiranih 20%. Procjene navode da je potrebno uštedjeti 151,5 mil. t ekvivalenta nafte da bi se postigao cilj od 20%. Stoga se počinje razmišljati o uvođenju nekog oblika obvezujućih mjera, ali ako se one i donesu, neće moći biti u primjeni prije 2013. godine, javlja novinska agencija UPI.

TAGOVI