Što treba znati o sustavu obveza energetske učinkovitosti?

Autor: B.L. Objavljeno: 26.04.2019. 🕜 13:40 Lokacija: Zagreb

Sve to propisuje novi Pravilnik

Sve dvojbe koje su do sada postojale o sustavu obveza energetske ušteda, odnosno energetske učinkovitosti i što će to podrazumijevati (primjerice one koje su iznesene na nedavnom Plinarskom forumu), sada su riješene su. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti (NN 41/2019)

Novi je Pravilnik objavljen u 'Narodnim novinama' od 24.4.2019. i na snagu stupa osam dana kasnije, tj. 2.5.2019. godine. Radi se o važnom podzakonskom propisu kojim se u hrvatski pravni sustav prenosi  Direktiva 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti i propisuju elementi sustava obveza energetskih ušteda i način njegova provođenja. To obuhvaća i određivanje udjela novih ušteda koje će se ostvariti sustavom obveza, načine i razdoblja te rokove izvještavanja stranaka obveznica, metode za izračun ušteda na energiji, pravila za prijenos ostvarenih ušteda, opseg obuhvata pojma i obveze povezanih osoba i način raspodjele obveza među njima, trajanje razdoblja kumuliranja, nadoknadu ušteda neostvarenih sustavom obveze, poticanje povećanja energetske učinkovitosti prioritetno u kućanstvima koja su pogođena energetskim siromaštvom ili u socijalnim prostorima za stanovanje, trgovanje utvrđenim uštedama energije, uvjete pod kojima se mora ostvariti ulaganje i poticanje energetske učinkovitosti, namjenu sredstava uplaćenih na ime neostvarene uštede i uvjete za ostvarivanje prava na plaćanje sredstava na ime neostvarene uštede u ratama.


Kako do ušteda?

Primjerice, udio novih ušteda koje će se ostvariti sustavom obveza u razdoblju 1.1.2014. - 31.12.2020. godine iznosi 50,1% nacionalnog cilja ušteda na energiji za prvo razdoblje kumuliranja, dok Nacionalni energetski i klimatski plan određuje udio novih ušteda koje će se ostvariti tim sustavom nakon 31.12.2020. 

Metode za izračun ušteda na energiji određene su člankom 5. gdje stoji kako se izračun uštede koja je rezultat provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i primjene energetskih usluga provodi se primjenom metoda za izračun ušteda koji je utvrđen Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/2015),  Istodobno se i, prema čl. 13., ostvarenim uštedama smatraju one koje su utvrđene sukladno tom Pravilniku. 

Sastavni dio Pravilnika o sustavu obveze energetske učinkovitosti je Prilog I. koji sadržava propisan 'Obrazac izvješća o ostvarenim uštedama'.

TAGOVI