Stroža pravila za povećanje energetske učinkovitosti

Autor: B. O. Objavljeno: 13.03.2023. 🕜 11:17 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Simbol energetske učinkovitosti u graditeljstvu (izvornik: Shutterstock, 2011.)

• energetska učinkovitost, energetske oznake, graditeljstvo, zgradarstvo, građevinarstvo
    Izvor: Shutterstock

Članice će morati svake godine od 2024. do 2030. ostvariti nove uštede od prosječno 1,49 posto potrošnje konačne energije, a trenutačno je ta obveza 0,8 posto

Europska komisija, Europski parlament i Vijeće prošli tjedan postigli su privremeni dogovor o reformi i unapređenju Direktive EU-a o energetskoj učinkovitosti. Taj je dogovor još jedan korak prema dovršetku paketa 'Spremni za 55 posto' u provedbi Europskog zelenog plana i plana REPowerEU te potvrđuje odlučnost Europske unije da do 2050. postane klimatski neutralna.

Načelu 'energetska učinkovitost na prvom mjestu' prvi se put daje pravna snaga tako što se za zemlje EU-a uvodi obveza da pri donošenju politika, planiranju i velikim ulaganjima u energetiku i šire u obzir uzimaju energetsku učinkovitost, javlja EK.

U okviru dogovora utvrđen je cilj povećanja energetske učinkovitosti na razini EU-a od 11,7 posto do 2030., što premašuje izvorni prijedlog Komisije iz paketa Spremni za 55 posto. Od članica EU-a zahtijeva se da zajednički dodatno smanje potrošnju konačne i primarne energije u odnosu na predviđanja o potrošnji energije iz 2020. godine.
 

Zgradarstvo, industrija i promet 

Prema novom se dogovoru, obveza uštede energije godišnje gotovo udvostručuje kako bi se osigurao stalni napredak. Zemlje EU-a morat će svake godine od 2024. do 2030. ostvariti nove uštede od prosječno 1,49 posto potrošnje konačne energije, a trenutačno je ta obveza 0,8 posto. Do konca ovog desetljeća postupno će morati dosegnuti 1,9 posto. To je važan instrument za poticanje štednje energije u sektorima krajnje potrošnje kao što su zgradarstvo te industrija i promet.

Izvor: Shutterstock

Revidiranim se pravilima također javnom sektoru daje veća odgovornost za povećanje energetske učinkovitosti. Javna tijela morat će u javnoj nabavi proizvoda, usluga, zgrada i radova sustavno uzimati u obzir zahtjeve za energetsku učinkovitost. 

Za javni je sektor postavljen novi cilj smanjenja potrošnje energije na godišnjoj razini za 1,9 posto. Obveza članica EU-a da svake godine obnove barem tri posto ukupne podne površine zgrada u vlasništvu javne uprave sad se odnosi i na regionalnu i lokalnu razinu.
 

Energetski pregled

U skladu s revidiranom Direktivom tvrtke će se poticati na veću energetsku učinkovitost. Uvođenje sustava gospodarenja energijom postat će standardna obveza za velike potrošače energije: morat će ih uvesti sva poduzeća, uključujući MSP-ove čija godišnja potrošnja energije premašuje 85 TJ. U protivnom će biti predmet energetskog pregleda (ako im godišnja potrošnja premašuje 10 TJ). 

Prvi se put uvodi i sustav izvješćivanja o energetskim svojstvima velikih podatkovnih centara.

U skladu s dogovorenim pravilima, zemlje EU-a morat će i promicati lokalne planove grijanja i hlađenja u velikim općinama s više od 45 000 stanovnika. Osim toga, u skladu s revidiranom definicijom učinkovitog daljinskog grijanja i hlađenja postupno će se mijenjati minimalni zahtjevi kako bi se do 2050. postigla potpuno dekarbonizirana opskrba centraliziranim grijanjem i hlađenjem. 

Potpora za nove visokoučinkovite kogeneracijske jedinice na prirodni plin priključene na sustave daljinskog grijanja i hlađenja moći će se pružati samo do 2030., dok će u svim ostalim slučajevima uporaba fosilnih goriva biti zabranjena za nove kapacitete za proizvodnju topline u takvim sustavima.
 

Zeleni krediti

Dogovorom se dodatno proširuju odredbe o financiranju energetske učinkovitosti kako bi se olakšala mobilizacija ulaganja. U skladu s novim odredbama, od zemalja EU-a zahtijevat će se da promiču inovativne programe financiranja i zelene kredite za energetsku učinkovitost tako što će osiguravati da financijske institucije imaju široku i nediskriminirajuću ponudu takvih mogućnosti financiranja. Zemlje EU-a morat će izvješćivati o veličini ulaganja u energetsku učinkovitost.

Izvor: Towfiqu Barbhuiya

Dogovor uključuje prvu EU-ovu definiciju energetskog siromaštva. Članice će morati prioritetno provoditi mjere za povećanje energetske učinkovitosti među građanima pogođenima energetskim siromaštvom, ugroženim kupcima, kućanstvima s niskim prihodima i, ako je primjenjivo, osobama koje žive u socijalnim stanovima. 

Revidirana pravila više su usmjerena na ublažavanje energetskog siromaštva i afirmaciju potrošača, i to, primjerice, uspostavom jedinstvenih kontaktnih točaka za tehničku i financijsku pomoć te izvansudskih mehanizama za rješavanje sporova.

Sad je na Europskom parlamentu i Vijeću da formaliziraju privremeni dogovor. Nakon dovršetka tog postupka, novo zakonodavstvo bit će objavljeno u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu.
 

Sigurnost opskrbe

"Štednja energije jedna je od najvažnijih mjera za dobrobit našeg planeta. Europljani su posljednjih mjeseci pokazali da su spremni i sposobni suočiti se s tim izazovom, a naša je industrija dokazala da može optimizirati potrošnju energije i proizvodne procese. Sad je vrijeme da energetska učinkovitost postane dio naše svakodnevice, a spomenuta revidirana direktiva pomoći će nam u tome", izjavio je izvršni potpredsjednik Komisije Frans Timmermans, nadležan za Europski zeleni plan. 

"Energetska učinkovitost presudna je za potpunu dekarbonizaciju gospodarstva EU-a i neovisnost o ruskim fosilnim gorivima. Kvalitetniji okvir EU-a za energetsku učinkovitost pomoći će nam da ostanemo na dobrom putu prema ostvarenju energetskih i klimatskih ciljeva za 2030., a može i pridonijeti konkurentnosti i sigurnosti opskrbe. Novim odredbama o afirmaciji potrošača i energetskom siromaštvu prelazak na čistu energiju omogućit će se svim građanima, uključujući one najizloženije poremećajima", napomenula je Kadri Simson, povjerenica za energetiku. 

TAGOVI