Strože praćenje izvršenja obaveza energetske učinkovitosti

Autor: N.D. Objavljeno: 28.04.2021. 🕜 08:47 Lokacija: Zagreb

Sustave upravljanja energijom treba i dokazati certifikatom

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 41/21), reguliran je obvezni energetski pregled velikih poduzeća na način da je uvedena obveza dostavljanja dokaza o provedenom pregledu, odnosno uvedenom sustavu upravljanja energijom ili okolišem Ministarstvu. 

Velika poduzeća dužna su Ministarstvu dostaviti dokaz, odnosno certifikat o uvedenom sustavu upravljanja energijom ili okolišem (ISO certifikati npr.) koji u sebi sadrži obvezu redovne provedbe energetskih pregleda izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama i izviješće o energetskom pregledu napravljenom u sklopu tog sustava.«. 

U slučaju neizvršavanja ove obveze, uvedena je novčana kazna za veliko poduzeće i za odgovornu osobu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj veliko poduzeće pravna osoba ako ne dostavi u roku Ministarstvu dokaz o provedenom redovnom energetskom pregledu provedenom na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama.

TAGOVI