Sufinanciraju se projekti za smanjenje stakleničkih plinova u industriji

Autor: N.D. Objavljeno: 09.05.2022. 🕜 11:22 Lokacija: Šibenik

Stopostotne potpore za mjere za smanjivanje emisija u industrijskim postrojenjima

FZOEU poziva na financiranje izrade projekte ili tehničke dokumentacije za provedbu mjera niskougljične tranzicije a pravo na sredstva mogu ostvariti samo trgovačka društva - operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav, kao i oni koji su iz sustava trgovanja isključeni a provode mjere za smanjivanje emisija. 

Prema pozivu osigurano je 16 milijuna kuna, a prijavitelj može dobiti 700.000 kn, za potporu koja može biti i stopostotna. Financira se studija izvodljivosti, investicijska studija, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija za EU fonodve te tehnička dokumentacija. Zainteresirani se mogu javiti odmah pa do kraja godine. 

TAGOVI