Ukupno 842 prijave za ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju

Autor: B.O. Objavljeno: 11.06.2021. 🕜 12:35 Lokacija: Zagreb

Zatražena vrijednost sredstava je 2,5 milijardi kuna, a očekuje se financiranje 400-450 projekata

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju, Referentna oznaka: KK.11.1.1.01, kao otvoreni postupak u modalitetu privremeno otvorenog poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga do 31. svibnja. Ukupna alokacija tog poziva iznosi 1,14 milijardi kuna. 

Projektne prijedloge bilo je moguće podnijeti elektroničkim putem kroz sustav eFondovi. Zaprimljene su ukupno 842 prijave. 

Zatražena vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 2.556.505.148,49 kuna, a očekuje se financiranje 400-450 projekata za koje će odluke o financiranju biti donesene do kraja godine, javlja MINGOR


Bespovratna sredstva 

Pozivom se podržavaju ulaganja malih i srednjih tvrtki u zelene i/ili digitalne tehnologije i čime će se ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa. 

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja REACT-EU

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji je po ovom pozivu moguće dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7,5 milijuna kuna po projektnom prijedlogu. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 500 tisuća kuna. 


Evaluacija pristiglih prijava 

"Pozivom se želi ojačati konkurentnost poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i osnažiti pripremu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje i izvoza te očuvanja postojećih i poticanja stvaranja novih radnih mjesta", objavljeno je na stranicama MINGOR-a. 

Stoga se od prijavitelja očekuje da kroz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova postignu energetski učinkovitiju i ekološki prihvatljiviju proizvodnju koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva i time povećaju proizvodnju, izvoz i očuvaju postojeća ili stvore nova radna mjesta. 

S obzirom na to da je taj poziv objavljen u modalitetu privremeno otvorenog poziva, sredstva će se dodjeljivati nakon evaluacije svih pristiglih prijava i uspostave rang liste koja će se kreirati u skladu s kriterijima odabira. Očekuje se da će postupak evaluacije biti završen u studenom 2021., a da će se ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisivati tijekom prosinca 2021. i siječnja 2022. godine.

TAGOVI