Varaždin kao test-polje za modele energetske učinkovitosti i obnovljivaca

Autor: N.D. Objavljeno: 03.11.2020. 🕜 11:41 Lokacija: Varaždin

Istraživanje je sufinancirano kroz Obzor 2020.

Zelena energetska zadruga, društveno poduzeće koje pomaže građanima i javnom sektoru u prelasku na obnovljive izvore energije, u Gradu Varaždinu će u naredne tri godine testirati inovativne modele energetske učinkovitosti u korištenju obnovljivih izvora energije kroz dva nova projekta u sklopu europskog programa za Istraživanje i inovacije Obzor 2020. 

Modeli se temelje na praćenju i poticanju promjene ponašanja potrošača, čime se mogu ostvariti uštede u vlastitoj potrošnji, ali i utjecati na učinkovito korištenje obnovljivih izvora energije. Oba projekta traju od jeseni 2020. do jeseni 2023., a provode se u suradnji s Gradom Varaždinom i lokalnom zajednicom te partnerima iz zemalja Europske unije. 

Promjena na računu

Projekt Nudge baziran je na tehnikama potiskivanja, odnosno nudging tehnikama, kojima se ne ograničavaju mogućnosti u potrošnji, a uspješno rade promjene u energetskoj učinkovitosti koje potrošači mogu primijetiti i na svom računu za električnu energiju. Istraživanja u sklopu projekta bit će usmjerena i na kreiranje smjernica za donošenje javnih politika povezanih s poticanjem energetske učinkovitosti. 

Projekt ReDream bavit će se energetskom učinkovitošću na razini cijelog elektroenergetskog sustava, pri čemu će u njegovo središte biti stavljen potrošač kako bi se dobio uvid i realni podaci o korištenju električne energije u različitim sektorima. Kroz projekt će se razviti digitalna platforma za povezivanje potrošača na tržištu električne energije. Time će se istraživati uloga potrošača na tržištu, pružiti im se podrška u upravljanju sustavom, omogućiti prilika za uštede te prilika za aktivnije uključivanje u proces energetske tranzicije u Hrvatskoj. 

Pametna brojila

Promjene u ponašanju potrošača će se pratiti i poticati kroz upotrebu pametnih mjernih uređaja, tzv. Smart Meter uređaja za kućanstva te kontrolera za podizanje topline ili hlađenje u industrijskim postrojenjima. Ove će uređaje Zelena energetska zadruga osigurati za građane-vlasnike malih sunčanih elektrana i organizacije koje će sudjelovati u istraživanjima u sklopu projekata. Projekti Nudge i ReDream su financirani iz Programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 Europske unije

TAGOVI