Za energetsku obnovu višestambenih zgrada 300 milijuna kuna

Autor: B.O. Objavljeno: 04.04.2022. 🕜 09:39 Lokacija: Zagreb

Najviši iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova je čak 22 milijuna kuna

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva 'Energetska obnova višestambenih zgrada' prvi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) objavljuje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), ali i među prvima na razini Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske. 

Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta 'EU sljedeće generacije'. 

Dostava, tj. podnošenje projektnih prijedloga u sustavu eNPOO potencijalnim prijaviteljima dopušteno je najranije od 17. svibnja u 9 sati, a moguće je do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, tj. najkasnije do 1. kolovoza u 16 sati. U MPGI-ju ističu kako je unošenje projektnih prijedloga kroz sustav eNPOO potencijalnim prijaviteljima omogućeno ranije, i to od 25. travnja.

 

Zdravi klimatski uvjeti 

Također, u MPGI-ju naglašavaju kako će potencijalnim prijaviteljima na raspolaganju biti i stručna podrška Sektora za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u pripremi njihovih projektnih prijedloga, a Ministarstvo će za sve potencijalne prijavitelje organizirati i informativne radionice na platformi Microsoft Teams.

Prijave za korištenje stručne podrške podnose se u razdoblju od objave Poziva do kraja 10. travnja, slanjem poruke elektroničkom poštom na adresu vsz.eu@fzoeu.hr. 

"Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne energije za grijanje (QH,nd) (kW h/god) od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove na razini pojedinačne višestambene zgrade, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade i sigurnosti u slučaju požara te osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta. Na razini investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30 posto, čemu će pridonijeti i ovaj Poziv", objavljeno je na stranicama MPGI-ja


Upravitelj zgrade 

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete. Drugim riječima, najmanje 66 posto ukupne korisne površine koristi se za stanovanje, ima tri ili više stambenih jedinica, njome upravlja upravitelj zgrade, jedinstvena je arhitektonska cjelina te nema više od 25 posto nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano. 

Predmet jednog projektnog prijedloga može biti višestambena zgrada prema gore utvrđenom ili neobnovljeni dio višestambene zgrade koji s obnovljenim dijelom čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu obnovljeni dio višestambene zgrade mora biti energetskog razreda A+, A, B, C u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno A+, A, B u primorskoj Hrvatskoj. 

U okviru Poziva dodjeljivat će se bespovratna sredstva za izradu projektne dokumentacije i provedbu energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, a prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade moći će podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade. 


Tehnička dokumentacija 

U skladu s NPOO-om, intenzitetom sufinanciranja do 60 posto podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80 posto za radove i usluge nadzora. Također, u MPGI-ju napominju kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85 posto, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100 posto. 

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna. 

Minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na Poziv je glavni projekt energetske obnove, izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima, kao i izvješće o provedenom energetskom pregledu te energetski certifikat prije obnove. 

Kako je već ranije istaknuto, ovim Pozivom neće biti obuhvaćene višestambene zgrade oštećene u potresu. One će se, naime, obnavljati kroz poseban poziv. 

TAGOVI