Zadarska županija donijela Akcijski plan energetske učinkovitosti

Autor: B. O. Objavljeno: 28.02.2024. 🕜 14:58 Lokacija: Zadar
  • Zastava Zadarske županije (foto: BL, kolovoz 2023.)

• Zadarska županija, zastave
    Izvor: B.L.

Sukladno planu, ukupna ulaganja će, prema očekivanjima, dosegnuti gotovo šest milijuna eura

Županijska skupština donijela je Akcijski plan energetske učinkovitosti Zadarske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

Riječ je o planskom dokumentu koji se donosi za trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti u jedinici područne (regionalne) samouprave, izvijestila je Zadarska županija. 

"Akcijski plan sadržava prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije, dugoročne ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelje aktivnosti i rokove provedbe, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu sa Strategijom energetskog razvitka i drugim strateškim dokumentima Vlade, izračun planiranih ušteda energije u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, način praćenja izvršenja Plana i izvještavanja te način financiranja Plana", objavljeno je na stranicama Zadarske županije.

Sukladno planu, ukupna ulaganja će, prema očekivanjima, dosegnuti gotovo šest milijuna eura.

TAGOVI