Akreditirana OPT-Agencija

Autor: B.L. Objavljeno: 15.04.2014. 🕜 12:46 Lokacija: Zagreb

Agencija za opremu pod tlakom dobila je rješenje o akreditaciji za obavljanje poslova inspekcije opreme pod tlakom

Agencija za opremu pod tlakom dobila je rješenje o akreditaciji za obavljanje poslova inspekcije opreme pod tlakom. Rješenje o osposobljenosti prema zahtjevima iz HRN EN ISO/IEC 17 020 : 2005 je 10.4.2014. izdala Hrvatska akreditacijska agencija, a akreditacija istječe 9.4.2019. godine. Kao što je spomenuto, predmet inspekcije može biti oprema pod tlakom, a vrsta inspekcije je inspekcija tijekom uporabe (prvi, vanjski i unutarnji pregled te pokus tlakom), dok je postupak inspekcije određen prema Pravilniku  o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 138/2008).  
Inače, sama Agencija je u posljednje vrijeme pojačana ljudstvom (četiri nova inspektora) i materijalnom opremom, što će značajno olakšati obavljanje poslova u sva četiri odjela tehničkih poslova (u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu). 
Konačno, u cijelom području opreme pod tlakom, ali i u području normizacije i mjeriteljstva najavljene su brojne novosti i promjene u sustavu, o čemu će više riječi biti na 11. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi, 29.5.2014. godine u Zagrebu.   

TAGOVI