Benzin i dizel od sutra skuplji

Autor: B. O. Objavljeno: 13.03.2023. 🕜 12:40 Lokacija: Zagreb
  • Detalj benzinske postaje (izvornik: L Rider / Shutterstock, 2007.)

• benzinske postaje, naftni derivati, gorivo
    Izvor: L Rider / Shutterstock

Nova Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

U skladu s tom uredbom, najviše maloprodajne cijene računaju se po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom četrnaestodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,0995 eura (0,75 kuna) po litri za dizelsko i benzinsko gorivo, 0,0531 euro (0,40 kuna) po litri za plavi dizel, 0,8229 eura (6,20 kuna) po kilogramu za smjesu propan-butan za boce, odnosno 0,3716 eura (2,80 kuna) po kilogramu za velike spremnike. 

Uredba stupa na snagu prvoga dana od objave, a takav režim vrijedit će sljedećih 14 dana, izvijestila je Vlada.
 

Slobodno formiranje

Nova cijena benzinskog goriva je 1,40 eura (10,55 kuna) po litri i viša je za 0,02 eura po litri u odnosu na prethodno četrnaestodnevno razdoblje. Zatim, cijena dizelskog goriva iznosi 1,40 eura (10,55 kuna) po litri (poskupljenje za 0,02 eura), a plavog dizela 0,90 eura (6,78 kuna) po litri (povećanje za također 0,02 eura).

K tomu, nova cijena ukapljenog naftnog plina (UNP; smjesa propan-butan) za spremnike je 1,42 eura (10,70 kuna) po kilogramu (povećanje za 0,02 eura) te 1,98 eura (14,92 kune) po kilogramu za UNP za boce (poskupljenje za 0,02 eura). 

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na razini premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, one bi iznosile 1,63 eura (12,28 kuna) po litri za benzinsko, 1,64 eura (12,36 kuna) po litri za dizelsko gorivo, 1,02 eura (7,69 kuna) po litri za plavi dizel, 1,66 eura (12,51 kunu) po kilogramu UNP-a za spremnike i 2,29 eura (17,25 kuna) po kilogramu smjese propan-butan za boce. 

TAGOVI