BiH: nastavak uređenja energetike

Autor: B.O. Objavljeno: 02.06.2022. 🕜 14:29 Lokacija: Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

Uštimavanjem zakona do sigurne opskrbe i jednostavnijih administrativnih procedura

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) danas je utvrdila Nacrt zakona o električnoj energiji kojim se uređuje elektroenergetika

Zakonom su obuhvaćeni proizvodnja električne energije i izgradnja elektrana. Zatim, on obuhvaća distribuciju, opskrbu i trgovinu električnom energijom, skladištenje energije, krajnje kupce, elektromobilnost, sigurnost opskrbe, izgradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje elektroenergetskih objekata, nadzor i regulatorno nadgledanje te, među ostalim, kaznene odredbe, ali i druga pitanja od značaja za uređivanje djelatnosti električne energije u FBiH. 

Ovim zakonom su kao opći interesi FBiH utvrđeni sigurna opskrba te isporuka dovoljnih količina električne energije potrebne za život i rad građana te poslovanje i razvoj gospodarskih i društvenih subjekata, na siguran, pouzdan i kvalitetan način. 

"S ciljem ostvarivanja tih općih interesa, elektroenergetski subjekti su dužni ponajprije osigurati dovoljne količine električne energije koja je potrebna za život i rad građana te poslovanje i razvoj gospodarskih i drugih subjekata, zadovoljavajući pri tome kriterije ekonomičnosti isporuke", izvijestila je Vlada FBiH.

 

Obveza javne usluge

Elektroenergetskom subjektu može se, ako je to u općem gospodarskom interesu, nametnuti obveza javne usluge po reguliranim uvjetima koja se može odnositi na sigurnost opskrbe ili, primjerice, kvalitetu i cijenu opskrbe te zaštitu okoliša, uključujući energetsku učinkovitost i korištenje energije iz obnovljivih izvora

U pojašnjenju novog zakona, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je navelo da je postojeći Zakon o električnoj energiji u FBiH iz 2013. godine dao značajan doprinos razvoju elektroenergetike. Međutim, nakon njegovog donošenja, BiH se, kao članica Energetske zajednice, obvezala primijeniti niz propisa iz pravnog okvira Europske unije i tako nastaviti proces liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije prema čistoj energiji, objavljeno je na stranicama Vlade FBiH

Mnogo je razloga i ciljeva za izradu i donošenje novog zakona. Među njima ističu se usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a i Energetske zajednice, unaprjeđenje pravnog okvira u elektroenergetici i sustava kontrole izgradnje proizvodnih objekata i uvođenje zabrane izgradnje malih hidroelektrana. 

Jedan od bitnih ciljeva je i pojednostavljenje administrativnih postupaka za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore, ponajprije sunčanih elektrana i vjetroelektrana te uvođenje novih kategorija sudionika i djelatnosti na tržištu električne energije (agregatori, energetske zajednice, operatori skladišta i dr.).

 

Zaštićeni kupci

Također, Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti. 

Ovim zakonom uređuju se način utvrđivanja i provedbe energetske politike i planiranja razvoja, akti kojima se utvrđuje i na temelju kojih se provodi energetska politika i planiranje energetskog razvoja. K tomu, javlja Vlada FBiH, utvrđuje se usmjeravanje prema korištenju obnovljivih izvora i ostvarivanje energetske učinkovitosti, organizacija i djelovanje regulatornog tijela te osnovna pitanja obavljanja i reguliranja energetskih djelatnosti u FBiH. 

Zakon uređuje i pitanja od zajedničkog interesa za sve energetske djelatnosti ili koja su vezana za više oblika energije. Pritom se pitanja vezana za djelatnosti električne energije, prirodnog plina, naftnih derivata, obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti uređuju posebnim zakonima. 

Kao razlog za donošenje ovog zakona u objašnjenju je navedeno da Federacija BiH nema zakon kojim bi sustavno uredila pitanja od zajedničkog značaja za korištenje više oblika energije u elektroenergetici te plinskom i naftnom gospodarstvu te na području obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti. 

Stoga je donošenje novog zakonskog okvira posebice potrebno radi utvrđivanja općih i dugoročnih ciljeva vođenja energetske politike u FBiH, kao polaznog temelja za rad svih nadležnih institucija i subjekata u toj djelatnosti, zatim za unaprjeđenje strateškog planiranja i utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti u energetici te uvođenje mehanizama za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca iz kategorije kućanstvo.

TAGOVI