BiH: proračunska podrška EU-a za energetske potrebe

Autor: B. O. Objavljeno: 10.02.2023. 🕜 08:12 Lokacija: Sarajevo (BiH)
  • Panorama Sarajeva (foto: Jelena Nikl, 2008.)

• Sarajevo, Kanton Sarajevo, Sarajevska županija, Bosna i Hercegovina
    Izvor: Jelena Nikl

Vlada FBiH je imenovala radnu grupu za izradu kriterija za dodjelu bespovratnih sredstava

Nastavljajući aktivnosti koje se odnose na moguću potporu Europske unije Bosni i Hercegovini s ciljem ublažavanja negativnog društveno-gospodarskog utjecaja energetske krize, Vlada FBiH ovaj tjedan je imenovala radnu grupu za izradu kriterija za dodjelu bespovratnih (grant) sredstava i praćenje ostvarenja proračunske podrške EU-a za energetske potrebe u Federaciji BiH.

Zadatak radne grupe je izraditi i usuglasiti jedinstvene i transparentne kriterije za dodjelu proračunske potpore za energetske potrebe na temelju Akcijskog plana/Mape puta za Ugovor o paketu energetske podrške za državu i izgradnje otpornosti, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III za 2023. godinu) te da prati njihovu realizaciju.
 

Unaprijed dogovorena shema

Federalna vlada je na sjednici održanoj 24. studenoga 2022. godine podržala Vijeće ministara BiH u postupku usvajanja Akcijskog plana/Mape puta koju je pripremila Delegacija EU-a u BiH, kako bi se stvorile pretpostavke za potpisivanje ugovora u okviru Paketa energetske podrške.

"Energetski paket za zapadni Balkan vrijedan 500 milijuna eura, od čega je 70 milijuna namijenjeno izravno za saniranje posljedica poskupljenja energenata za gospodarstvo i ugrožena kućanstva u BiH, predstavljen je tijekom posjete predsjednice Europske komisije Bosni i Hercegovini krajem listopada prošle godine. Prema mišljenju Delegacije EU-a, od ukupnog iznosa sredstava namijenjenih BiH, predviđeno je da se ona dijele između entiteta i Distrikt Brčko BiH i to u omjeru 66 posto za Federaciju BiH, 33 posto za Republiku Srpsku i jedan posto za Distrikt Brčko BiH", izvijestila je Vlada FBiH.

Inače, proračunska podrška je mehanizam koji djeluje tako da država korisnica uvrsti u proračun i isplati sredstva krajnjim korisnicima, a onda ih Europska komisija vrati državi prema unaprijed dogovorenoj shemi. 

Prva mjera podrazumijeva subvenciju ugroženih kućanstava za prevladavanje posljedica rasta cijena računa za grijanje, a u planu je i podrška mikro, malih i srednjih tvrtki radi osiguranja kontinuiteta poslovanja.

TAGOVI