Dividende INA-e najkasnije do 27. srpnja

Autor: B.L. Objavljeno: 28.06.2018. 🕜 13:14 Lokacija: Zagreb

Iznos dividende bit će 81,20 kuna po dionici

INA je 27.6.2018. godine održala Redovnu glavnu skupštinu na kojoj je bilo prisutno 9 779 465 glasova ili 97,79% ukupnog broja glasova. Dioničarima je pri tome predstavljeno godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2017. godinu, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2017. godini i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2017. godini. Isto tako, na Skupštini je donesena odluka o rasporedu dobiti tvrtke iz 2017. godine i utvrđen je iznos dividende od 81,20 kuna po dionici. Sredstva će dioničarima biti isplaćena u novcu najkasnije do 27.7.2018. godine. Također, dana je razrješnica članovima Uprave i NO-a za poslovnu godinu 2017, donesena odluka o izboru revizora za 2018., dopunjene su djelatnosti tvrtke i izmijenjen i dopunjen statut. Konačno, potvrđeno je imenovanje gđe Judit Szilágyi u Revizijski odbor INA-e i to na funkciju njegove predsjednice.

TAGOVI