Dobra vijest za dioničare JANAF-a

Autor: B.L. Objavljeno: 24.07.2023. 🕜 19:28 Lokacija: Zagreb
  • Pogled na spremnike u JANAF-ovom Terminalu Omišalj (izvornik: JANAF, 2023.)

• JANAF, spremnici, zalihe nafte i derivata
    Izvor: JANAF
  • Postrojenja JANAF-a u Terminalu Omišalj (izvornik: JANAF, 2023.)

• JANAF, naftovodi
    Izvor: JANAF

Dio dobiti tvrtke za 2022. godinu u ukupnom iznosu 11,61 mil. eura bit će isplaćen dioničarima

Održana je Redovna Glavna skupština Jadranskog naftovoda na kojoj su bili nazočni dioničari koji zajednički raspolažu s 941 908 dionica na koje otpada 93,48% temeljnog kapitala tvrtke. Vjerojatno najvažniji zaključak Skupštine pri tome je bio onaj pod točkom 4. Dnevnog reda. Naime, Glavna skupština donijela je Odluku da se dio dobiti tvrtke za 2022. godinu u ukupnom iznosu 11 608 220,16 eura isplati dioničarima. Dividenda iznosi 11,52 eura po dionici, a pravo na dividendu stječu dioničari koji su na kraju trgovinskog dana 31. srpnja ove godine upisani u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Dividenda će biti isplaćena 4. kolovoza ove godine.

O svim prijedlozima Odluka odlučivalo je 100% nazočnih dioničara. Pri tome su usvojeni svi prijedlozi odluka, osim jednoga, kako su bili objavljeni u Pozivu za Skupštinu. Između ostaloga, izglasano je da Nadzorni odbor JANAF-a sada ima šest članova, a predsjednica mu je Nina Ban Glasnović. Također je donesena odluka o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala. To se mora obaviti zbog usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, što je pak posljedica uvođenja eura kao valute, objavio je JANAF koristeći servis OTS HINA-e.

TAGOVI