Dobre brojke za JANAF

Autor: A.H. Objavljeno: 27.04.2017. 🕜 09:17 Lokacija: Zagreb

Neto dobit u prvom kvartalu čak 38,7% već od planirane

JANAF je u prvom je tromjesečju ove godine poslovao s neto dobiti u iznosu od 68,5 milijuna kuna, što je za 27,5 posto više nego u istom razdoblju lani, a 38,7 posto više od plana. Kako je priopćeno iz kompanije, bruto dobit razdoblja u iznosu od 83,5 mil. kuna veća je za 24,4% od ostvarene u istom razdoblju prethodne godine i 35,3% od plana. Prihodi od temeljne djelatnosti – transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, iznose 179,8 mil. kuna i veći su za 4,9% od ostvarenja prethodne godine i za 8,0% od planiranih iznosa. Na inozemnom tržištu ostvareno je 128,2 mil. kuna ili 71,3% prihoda od temeljne djelatnosti Društva, što je na razini ostvarenja prethodne godine i 13,0 više od plana temeljem većeg ostvarenja od planom predviđenog za inozemne kupce. Ukupni prihodi u iznosu od 182,7 mil. kuna za 4,2% su veći od ostvarenja prethodne godine i za 8,5% od plana. Poslovni prihodi čine 98,9% ukupnih prihoda u tekućem razdoblju. Ukupni rashodi iznose 99,2 mil. kuna i smanjeni su za 8,4% u odnosu na iskazane rashode u prethodnoj godini i za 7,0% od planiranih rashoda. Poslovni rashodi čine 96,8% ukupnih rashoda u tekućem razdoblju. U promatranom obračunskom razdoblju ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu financirana su iz vlastitih novčanih sredstava u iznosu 83,7 mil. kuna. Ukupna imovina na datum obračuna iznosi 4.082,9 mil. kuna i povećana je u odnosu na stanje na dan 31. prosinca 2016. godine za 32,7 mil. kuna pri čemu se bilježi povećanje dugotrajne imovine (29,0 mil. kuna) uz smanjenje kratkotrajne imovine (20,0 mil. kuna) te povećanje plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih nefakturiranih prihoda (23,7 mil. kuna). U strukturi imovine udjel dugotrajne materijalne imovine iznosi 75,7%. Vlastiti izvori sredstava čine 93,5% ukupnih izvora sredstava i povećani su za iznos ostvarene dobiti tekuće godine u iznosu od 68,5 mil. kuna. Ukupne obveze manje su za 8,8% od stanja na početku godine pri čemu se bilježi smanjenje dugoročnih obveza u iznosu od 3,1 mil. kuna. Potraživanja od kupaca, bez potraživanja od povezanih poduzeća, smanjena su za 26,8 mil. kuna u odnosu na stanje na početku godine. Nedospjele obveze prema dobavljačima za Društvo iznose 75,6 mil. kuna i većim dijelom se odnose na obveze za ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu na domaćem tržištu, zaključuje se u pripćenju. 

TAGOVI