Dobri rezultati ĐĐ Montaže

Autor: B.L. Objavljeno: 01.07.2008. 🕜 10:33 Lokacija: Slavonski Brod

Đuro Đaković Montaža izvijestila je o održanoj Glavnoj skupštini

Tvrtka Đuro Đaković Montaža izvijestila je o održanoj Redovitoj glavnoj skupštini. Osim čelnika tvrtka, na Skupštini su bili prisutni i dioničari koji predstavljaju 92,15% temeljnog kapitala. Osnovne točke dnevnog reda odnosile su se na izvješća Uprave, Nadzornog odbora i revizorske tvrtke po završnom računu za 2007. godinu. Pri tome su jednoglasno donesene odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2007. godinu i raspodjeli dobiti. Ostvareni konsolidirani ukupni prihodi tvrtke za 2007. godinu iznose 489,691 mil. kuna (89% planiranih), a dobit nakon oporezivanja 3,657 mil. kuna (66% planirane). Skupština tvrtke donijela je odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima NO-a te o izboru revizorske tvrtke za 2008. godinu.

VEZANE VIJESTI