EIPP 2008

Autor: B.L. Objavljeno: 19.09.2008. 🕜 14:19 Lokacija: Dubrovnik

Održano je 8. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje 'Energetska i procesna postrojenja'

U hotelu Dubrovnik Palace u organizaciji tvrtke ENERGETIKA MARKETING održani su 8. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje 'Energetska i procesna postrojenja' i 3. međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije koji su ove godine okupili više od 350 sudionika. Savjetovanje je započelo u 24.9.2008. godine pozdravnim govorima predstavnika organizatora i predsjednika Turističke zajednice grada Dubrovnika i Gradskog poglavarstva Dubrovnika, gosp. Đure MARKETA, nakon čega su započela uvodna predavanja koja su se odnosila na energetsko gospodarstvo, zakonodavstvo i aktualnosti. Energetski sektor u Hrvatskoj i pojedinosti iz Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske čija je izrada pri kraju i koja će javnosti biti predstavljena do kraja rujna umjesto ravnatelja Uprave za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Branimira HORAČEKA, dipl. ing. i direktora EKONERG-a (tvrtke koja je zadužena za izradu Strategije) prikazao je načelnik Odjela za energetiku Uprave za energetiku i rudarstvo MINGORP-a, mr. sc. Krešmir CEROVAC, dipl. ing. Pri tome je istaknuto da već danas Hrvatskoj manjka čak 1,7 TW h energije godišnje i najavljeno da će pregovori o poglavlju '15 - energetika' u procesu pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji biti dovršeni do kraja godine, a i da se pripremaju dva nova zakona: Zakon o energetskoj učinkovitosti i Zakon o biogorivima. Također je istaknuto da su nakon 1.7, odnosno 1.8.2008. godine u Hrvatskoj posve (ali za sada, ipak, samo formalno) liberalizirana tržišta električne energije i prirodnog plina. U vezi s Energetskom strategijom, kao njezini važni ciljevi istaknuti su: sigurnost, konkurentnost i održivost, a kao ciljevi u proizvodnji električne energije do 2020. godine izgradnja novih 300 MW iz hidroelektrana i čak 1520 MW iz obnovljivih izvora, od čega čak 1200 MW iz vjetroelektrana. Isto tako, spomenuto je i da se iz razmatranja ne smije isključiti ni nuklearnu energiju ni termoelektrane na ugljen. U sljedećem se izlaganju dr. sc. Gordana SEKULIĆ, dipl. oec. iz JANAF-a osvrnula na projekte transportnih i dobavnih pravaca za naftu i prirodni plin kroz Jugoistočnu Europu pa i kroz Hrvatsku pri čemu je istaknut projekt Paneuropskog naftovoda (PEOP) kao 'ekološki naftovod', dok je o obnovljivim izvorima i važnosti njihove uloge u Strategiji energetskog razvitka Hrvatske govorio dr. sc. Ljubomir MAJDANDŽIĆ, dipl. ing., predsjednik Hrvatske stručne udruge za Sunčevu energiju. U uvodnim je izlaganjima bilo riječi i o opskrbi električnom energijom. Tako je Petar ĆUBELIĆ, dipl. ing., direktor HEP Proizvodnje prikazao kako se odvija razvoj proizvodnih elektroenergetskih kapaciteta u Hrvatskoj. Pri tome je istaknuo da će do kraja 2009. godine biti dovršena izgradnja HE Lešće, a do sredine iste godine i Bloka L TE-TO Zagreb, dok će novi blok C TE Sisak biti gotov do 2012. godine. Prva tematska cjelina završila je prezentacijama tvrtki Viessmann, Numikon i Danfoss. Dodajmo tome i da je održana i konferencija za medije na kojoj su, uz spomenute mr. Cerovaca ispred MINGORP-a i dr. Majdandžića ispred HSUSE-a, sudjelovali i Leo PRELEC, dipl. ing., direktor Hrvatskog operatora tržišta energije, prof. dr. sc. Frano BARBIR, dipl. ing. s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, ujedno i jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za energiju vodika, Nikola BRUKETA, dipl. ing. iz EKONERG-a te mr. sc. Željko MATIŠA, dipl. ing. i Alojz GETLIHER, dipl. ing. iz INA-e. Druga tematska cjelina prvoga dana Savjetovanja bila je posvećena energetskim i procesnim postrojenjima i zaštiti okoliša, pri čemu su predavanja održali stručnjaci HEP Proizvodnje, ZIT-a i INAgipa te NIS-a iz Srbije, dok su u sklopu treće tematske cjeline pod naslovom 'Ispitivanje, praćenje, sanacija i modernizacija postrojenja' predavanja održali stručnjaci EKONERG-a, Lege, HEP Proizvodnje i STSI-ja. Isto tako, predstavljene su tvrtke Eco Consult, Solvera Lynx i Reus Inženjering. Drugog dana Savjetovanja u četvrtak, predavanja su započela cjelinom koja se odnosila na sustave grijanja, hlađenja i klimatizacije pri čemu su se mogla čuti vrlo zanimljiva predavanja. Valjalo bi izdvojiti zanimljive prikaze radova na rekonstrukciji i modernizaciji toplinarskih sustava u Zagrebu i Sisku o čemu su govorili stručnjaci HEP Toplinarstva, dok je projekt praćenja potrošnje energije u toplinarskom sustavu Skopja u Makedoniji prikazala predstavnica skopske toplinarske tvrtke Toplifikacija. Također treba istaknuti zanimljiv rad studenata Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu o vodom hlađenim kondenzatorima i izlaganje prof. dr. sc. Petra DONJERKOVIĆA, dipl. ing. koji je obrazložio temu analize procesa pripreme zraka primjenom sustava povrata energije iz otpadnog zraka. Također su održane prezentacije tvrtki Klimaoprema, Intel Trade, Emerson Climate Technologies i SE-MA ing, a predstavljen su i časopis EGE 4/2008 te portal www.energetika-net.com. Četvrta tematska cjelina odnosila se na upravljanje, rukovanje i održavanje, vodu, goriva i maziva, pri čemu vrijedi izdvojiti prikaze stručnjaka švicarske tvrtke Pipetech, ali i projekt uvođenja središnjeg nadzornog sustava u Opću bolnicu 'Dr. Ivo Pedišić' u Sisku koji je prikazao predstavnik tvrtke Energoglobal. Uz to, predstavljene su tvrtke Hydac, Tehnokom i Brunata. Predavanja drugog dana Savjetovanja zaključena su cjelinom koja se odnosila na gospodarenje energijom, učinkovitu uporabu energije i kogeneraciju. Analizu energetskog potencijala otpadne topline u Hrvatskoj prikazao je stručnjak njemačke tvrtke L-plan, a potom su uslijedile prezentacije tvrtki HEP ESCO, AB Energy i Pulena. Treći dan Savjetovanja bio je posvećen 3. međunarodnom forumu o obnovljivim izvorima energije. Forum je bio podijeljen u tri tematske cjeline: Značaj i uloga obnovljivih izvora energije, Izvedeni projekti i mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije i Budućnost obnovljivih izvora energije. Pritom su se mogla čuti vrlo zanimljiva predavanja predstavnika MINGORP-a, Hrvatske gospodarske komore, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (a osobito prikaz internetskog kalkulatora za proračun fotonaponskih sustava studenata FKIT-a) i HSUSE-a. Forum je bio i prilika za dodjelu Posebnog priznanja za iznimno vrijedan doprinos promicanju primjene obnovljivih izvora energije koje je ove godine pripalo mr. sc. Daliboru PUDIĆU, dipl. ing., direktoru tvrtke Brod-plin za predstavljeni projekt uvođenja solarnog toplinskog sustava na stambene zgrade u Slavonskom Brodu. Dodajmo ovome kako je predstavnik tvrtke Končar ukratko predstavio razvoj prvog hrvatskog vjetroagregata snage 1 MW čija probna proizvodnja uskoro započinje,a spomenuto je kako se jedan agregat već nalazi u pogonu na Pometenom brdu pokraj Konjskog u zaleđu Splita. Konačno, predstavljena su i rješenja za primjenu obnovljivih izvora koje nude Viessmann i Vaillant. U drugoj cjelini bilo je riječi o pojedinim projektima i mogućnostima primjene obnovljivih izvora. Pri tome je predstavnik tvrtke Eko-lux prikazao primjenu dizalica topline u autokampu na otoku Krku, a o dizalicama topline govorio je i doc. dr. sc. Vladimir SOLDO, dipl. ing. s FSB-a. Također su predstavljena i iskustva Velike Britanije u vezi s primjenom obnovljivih izvora i regionalnog razvoja, o čemu je govorio mladi znanstvenik Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a ujedno se radi o emisiji koja je snimana za Hrvatsku televiziju. O projektu izrade stupa za mjerenje vjetropotencijala govorio je predstavnik Dalekovoda, dok je stručnjak VIG-a prikazao rješenje vjetroturbine s okomitom osi vrtnje vratila. Uz to, nekoliko projekata prikazali su i znanstvenici s FSB-a. Forum je zaključen cjelinom posvećenom budućnosti obnbovljivih izvora, pri čemu su o primjeni geotermalne energije govorili stručnjaci FSB-a, EKONERG-a i INA-e, a završio je predavanjem prof. Barbira koji je, između ostalog, najavio Međunarodnu konferenciju 'Vodik na otocima' koja će se održati 22. - 25.10.2008. godine u Bolu na Braču.