Elektroenergetska bilanca Hrvatske u lipnju bila je posve zelena

Autor: N. D. Objavljeno: 06.07.2023. 🕜 13:27 Lokacija: Zagreb
  • Dio postrojenja HE Zakučac (izvornik: nepoznat, 2013.)

• HE Zakučac, hidroelektrane, HEP Proizvodnja, HEP
    Izvor: -

Sunčane elektrane počele povećavati svoj udio u energetskom miksu

Ukupna proizvodnja električne energije na pragu elektrana u periodu siječanj-lipanj ove godine iznosila je 8.667 GWh, od čega je proizvodnja iz neobnovljivih izvora iznosila 2.438 GWh ili 28,1 posto, a obnovljivih 6.229 GWh, odnosno 71,9 posto, objavilo je Udruženje OIEH u svojoj redovnoj mjesečnoj analizi elektroenergetske bilance.

Najnoviji podaci HEP ODS-a pokazuju kako u Hrvatskoj broj instaliranih solarnih kapaciteta raste iz mjeseca u mjesec te je prvog lipnja dosegnuo 305,8 MW. Prema podacima o raspoloživoj električnoj energiji za lipanj sunčane elektrane su ostvarile udio od 2,2% proizvodnog miksa, dok je nedavno taj udio bio manji od 1%. Vjetroelektrane su u lipnju imale nešto slabiji rezultat te su proizvele 142 GWh električne energije ostvarivši udio od 10,3% u proizvodnom miksu, za razliku od 14% ostvarenih u svibnju. 

 
Iznimna proizvodnja hidroelektrana

 

Vidljivo je kako su tijekom mjeseca lipnja dnevna potrošnja i vršno opterećenje zbog vremenskih uvjeta bili izrazito promjenjivi. Ostvarena je iznimno velika proizvodnja hidroelektrana, posebice protočnih hidroelektrana iz dotoka vode. Termoelektrana Plomin je u lipnju, nakon godišnjeg remonta, radila punim pogonom. Termoelektrane na plin su radile s povećanom proizvodnjom. Zbog velike proizvodnje hidro, vjetro i sunčnih elektrana bilo je potrebno izvoziti energiju gotovo tijekom cijelog mjeseca. Tako je zbog veće proizvodnje u odnosu na potrošnju u lipnju ostvaren izvoz električne energije od 28 GWh.

Izvor: HEP Proizvodnja

 

Ukupna proizvodnja vjetroelektrana u lipnju je iznosila 149 GWh uz faktor korištenja snage od 21,1% što je malo više od prosjeka. Faktor korištenja snage za prvih šest mjeseci ove godine je iznosio 30,5% što je za 1,8% bolje u odnosu na višegodišnji prosjek. Prosječna proizvodnja vjetroelektrana u lipnju je iznosila 207,2 MWh/h, dok je maksimalna proizvodnja dosegnula 782 MWh po satu, a maksimalni faktor korištenja snage bio je 79,8%.

Izvoz je postao konstantna

Ukupni promet električne energije u elektroenergetskom sustavu Hrvatske za prvih šest mjeseci ove godine iznosio je 13.091 GWh, od čega je raspoloživa energija, odnosno potražnja, iznosila 10.178 GWh ili 77,8 posto prometa, a tranzit je iznosio 2.913 GWh ili 22,2 posto prometa.

Ukupna potrošnja električne energije iznosila je 8.954 GWh pri čemu je tuzemna potrošnja iznosila 8.894 GWh, a potrošnja RHE za crpljenje vode 60 GWh. Nuklearna elektrana Krško (50%) u promatranom je razdoblju proizvela 1.511 GWh. S obzirom na to da je raspoloživa energija bila veća od potrošnje za 1.224 GWh, ovi su viškovi izvezeni na inozemna tržišta.   

Prema podacima ENTSO-E-a za 2021. Hrvatska je zauzela visoko četvrto mjesto u EU po udjelu proizvodnje obnovljive energije. 

 

TAGOVI