Elektroprivredi BiH dodijeljene dozvole za proizvodnju električne energije

Autor: B. O. Objavljeno: 24.03.2023. 🕜 11:00 Lokacija: Sarajevo (BiH)
  • Zgrada sjedišta Elektroprivrede BiH u Sarajevu (izvornik: Elektroprivreda BiH, 2020.)

• Elektroprivreda BiH, zgrade
    Izvor: Elektroprivreda BiH

Bosanskohercegovačkoj elektroenergetskoj tvrtki prvi put su dodijeljene licence na razdoblje od 15 godina

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine izdala je Elektroprivredi BiH dozvolu za rad - licence za proizvodnju električne energije za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2038. godine. Tako su toj bosanskohercegovačkoj elektroenergetskoj tvrtki prvi put u području proizvodnje električne energije dodijeljene licence na razdoblje od 15 godina. 

"S obzirom na to da se radi o objektima koji su dugi niz godina u proizvodnom portfelju EPBiH, uloženi su značajni napori kako bi se prikupili svi potrebni akti, tehnička dokumentacija te izradila detaljna tehnička i pravna pojašnjenja", objavljeno je na stranicama EPBiH

Dozvole su izdane za hidroelektrane Jablanica, Salakovac i Grabovica, termoelektrane Tuzla i Kakanj te hidroenergetske kapacitete Bihać, Una, Krušnica, Modrac, Sniježnica, Bogatići i Osanica.

Također, prvi put je izdana dozvola za rad novog proizvodnog objekta – vjetroelektrane (VE) Podveležje. 

TAGOVI