Fond za razgradnju NE Krško na računu ima 1,38 mlrd kuna

Autor: N.D. Objavljeno: 15.10.2015. 🕜 09:36 Lokacija: Zagreb

Fond radi na uspostavi Centra za zbrinjavanje RAO, NSRAO i ING u RH

Na Vladi je prihvaćeno Izvješće o radu Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. U tom dokumentu stoji da je zadnjeg dana prošle godine stanje imovine Fonda iznosi 1.388 mil. kuna, a ukupno uplaćena sredstva HEP-a iznose 1.160 mil. kuna. Fond je u 2014. godini naplatio od HEP-a 108,7 mil. kuna, a njegova uloga je da sigurno ulaže sredstva kako bi se ostvario prinos. Većina sredstava ulagana je u dužničke vrijednosne papire, u prvom redu u državne obveznice s udjelom od 74,8% u ukupnoj imovini Fonda, korporativne obveznice sa 3,5%, te depozite u bankama s 8,5%, zajmove 4,7% i investicijske fondove sa 5,7%, dok se manji dio odnosi na dionice s udjelom od 1,6% sukladno tržišnim prilikama. Fond je pokrenuo aktivnosti za uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada temeljem Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj. Centar bi na jednoj lokaciji objedinjavao središnje skladište i sve objekte za obradu, kondicioniranje i manipuliranje institucionalnog RAO, II i RAO iz NE Krško. Na istoj lokaciji predviđena je i mogućnost izgradnje odlagališta RAO te u ovisnosti o potrebi, na istoj lokaciji predviđa se i suho skladište za ING iz NE Krško. Od proljeća ove godine na čelu fonda više nije Ivan Poljičanin, već Tvrtko Brajković. 

TAGOVI