Francuska je vodeći europski neto izvoznik električne energije

Autor: B.L. Objavljeno: 23.08.2023. 🕜 10:00 Lokacija: Maarssen (Nizozemska)
  • Panorama Pariza s Eiffelovim tornjem noću (foto: ZP, siječanj 2006.)

• Pariz, Francuska
    Izvor: Z.P.
  • Rashladni tornjevi termoelektrane ili nuklearne elektrane u vlasništvu francuske elektroenergetske tvrtke EDF (izvornik: olrat / Shutterstock, 2022.)

• EDF, termoelektrane, nuklearne elektrane, rashladni tornjevi
    Izvor: olrat / Shutterstock

Bosna i Hercegovina je pak zemlja s najvećim udjelom izvoza u ukupnoj proizvodnji električne energije u Europi

Francuska je po izvozu električne energije pretekla Švedsku i postala najveći neto izvoznik u Europi. Istodobno je Njemačka u prvoj polovici ove godine iz izvoznice postala uvoznica električne energije. To su samo neki od naglasaka novog izvješća o europskom tržištu električne energije koji je izradila specijalizirana tvrtka za energetske analize EnAppSys u kojem je podrobno opisan uvoz i izvoz električne energije u Europi u prvih šest mjeseci ove godine.

Ukupan neto izvoz električne energije iz Francuske u prvoj polovici godine iznosio je 17,6 TW h, od čega je najveći dio bio isporučen u Veliku Britaniju (8 TWh) i Italiju (9 TWh). Glavni razlog za takvo povećanje izvoza iz Francuske u odnosu na prethodnu godinu bila je povećana raspoloživost nuklearnih elektrana. Iako je ona i dalje za 10 - 15% manja od uobičajene, povećanje raspoložive snage francuskih nuklearnih elektrana za 5 - 10 GW u odnosu na prošlu godinu pomoglo je tome da se francuska energetska bilanca ponovno okrene prema izvozu.

Na drugom mjestu po izvozu električne energije u Europi, kako je spomenuto, u prvom polugodištu ove godine našla se Švedska. Ukupna vrijednost švedskog neto izvoza pri tome je iznosila 14,6 TW h. Nakon Švedske slijedi Španjolska koja je pretekla Njemačku i koja je ostvarila ukupni neto izvoz od 8,8 TW h. Povećanom izvozu iz Španjolske svakako je pomoglo značano povećanje snage sunčanih elektrana. U međuvremenu, u Njemačkoj je zatvaranje nuklearnih elektrana bio glavni razlog zašto se energetska bilanca okrenula prema uvozu.

Prema udjelu izvoza u odnosu na ukupnu proizvodnju električne energije, s 44,8% na prvom je mjestu susjedna Bosna i Hercegovina koja je u prvih šest mjeseci ove godine prestigla Bugarsku. Glavni razlog za pad bugarskog izvoza pri tome je bilo smanjenje proizvodnje lignita, dok je istodobno u BiH-u došlo do udvostručenja proizvodnje u hidroelektranama. Čak 87% te dodatne hidroenergetske proizvodnje izvezeno je u druge zemlje.

Najveći pak neto uvoznik električne energije u Europi je Italija, koja je u prvih šest mjeseci ove godine uvezla 25,9 TW h od čega 9,9 TW h iz Švicarske i 9,5 TW h iz Francusku, objavio je energetski portal 'Power Engineering International'.

TAGOVI