Gradovi i regije žele ubrzati energetsku tranziciju u Europi

Autor: N.D. Objavljeno: 17.07.2017. 🕜 08:33 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Članovi Europskog odbora regija žele snažniju podršku građanskoj obnovljivoj energiji

Članovi Europskog odbora regija usvojili su niz zakonodavnih preporuka i preporuka o politikama u vezi s energetskim paketom koji je Europska komisija predstavila u studenom 2016. Europski odbor regija skupština je regionalnih i lokalnih predstavnika iz svih 28 država članica EU-a. Europski parlament, Vijeće i Europska komisija savjetuju se s Odborom o područjima politika koje utječu na regije i gradove. Lokalni čelnici zauzeli su jasna stajališta o četiri konkretna elementa energetskog paketa: upravljanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i elektroenergetskim tržištima. Bruno Hranić (HR/EPP), načelnik Općine Vidovec, izvjestitelj je za mišljenje „Upravljanje energetskom unijom i čista energija“. Evo što je kazao: „Energetskoj uniji potrebno je višerazinsko upravljanje da bude učinkovita. Koncept višerazinskog upravljanja treba biti dio zasebnog poglavlja o prijedlozima Europske komisije upućenima državama članicama. Energetska unija može uspjeti samo ako države članice u okviru procesa planiranja i izvješćivanja formalno uzmu u obzir obveze, postignuća te znanje i iskustvo gradova i regija. Europska komisija trebala bi biti dužna uključiti jednog našeg člana u Odbor za energetsku uniju.“ Gradovi i regije podupiru uspostavu „platforme za višerazinski dijalog o energiji“, trajne strukture za suradnju između država članica i lokalnih i regionalnih vlasti u kojoj sudjeluju i poduzeća, ulagači i drugi mjerodavni dionici. Lokalni čelnici žele da države članice izlože kratkoročne, srednjoročne i dugoročne scenarije na području energetske i klimatske politike, kao i analizu troškova i koristi.
Članovi su usvojili mišljenje o energetskoj učinkovitosti i zgradama izvjestitelja Michiela Rijsbermana (NL/ALDE), člana Izvršnog vijeća pokrajine Flevoland. „Podupiremo cilj energetske učinkovitosti od 40 % do 2030. jer je dobar za gospodarstvo i jer će se zahvaljujući njemu emisija CO2 u Europi smanjiti za 40 %. Energetska učinkovitost može doprinijeti i otvaranju tri milijuna dodatnih radnih mjesta za europske građane.“, kaže on. Gradovi i regije izražavaju žaljenje zbog toga što u Direktivu o energetskoj učinkovitosti nisu uključeni energetski pregledi poduzeća te predlažu izmjenu zahtjeva iz Direktive u pogledu pojedinačnog mjerenja i obračunavanja jer nisu uvijek isplativi i tehnički izvedivi. Odbor drži da je pristup financiranju ključan za ishod energetskog paketa i poziva Europsku komisiju da sredstva iz strukturnih fondova za razdoblje nakon 2020. namijeni za čistu energiju za sve Europljane. 
Daiva Matonienė (LT/ECR), članica Općinskog vijeća Šiauliaija i bivša zamjenica ministra okoliša Litve, izvjestiteljica je za usvojeno mišljenje o energiji iz obnovljivih izvora i unutarnjem elektroenergetskom tržištu. „Moramo biti ambiciozni kad je riječ o povećanju naše uporabe čistih izvora energije, no moramo to učiniti „lokalistički“, odnosno gradovima i regijama omogućiti da mjere prilagode svojim posebnostima, a ne im nametnuti prestrog zakonodavni okvir. Ne smijemo zaboraviti da države članice imaju različite kapacitete na području energije iz obnovljivih izvora te moramo biti ambiciozni, ali i realni i troškovno učinkoviti. Općenito pozdravljamo paket Europske komisije „Čista energija za sve“, ali kao predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti željeli bismo veći napredak u pogledu osiguravanja bolje integracije elektroenergetskog tržišta. Osobno smatram i da bi Komisija trebala pridavati veću pozornost razvoju novih ekološki prihvatljivih i energetski učinkovitih tehnologija, u skladu s načelom tehnološke neutralnosti", rekla je ta predstavnica Litve. 

TAGOVI