HEP nastavlja s HE Ombla

Autor: N.D. Objavljeno: 08.12.2014. 🕜 09:21 Lokacija: Zagreb

HEP će napraviti Glavnu ocjenu prihvatljivosti HE Ombla na ekološku mrežu

HEP će do kraja siječnja provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti projekta gradnje HE Ombla na ekološku mrežu. Dio područja na koje bi HE Ombla, da se sagradi, imala utjecaj, ušao je u ekološku mrežu Natura 2000, koja je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postala dijelom europske ekološke mreže. HEP je za taj projekt snage 68 MW okolišnu, lokacijsku i građevinsku dozvolu ishodio krajem 90-ih, kad je legislativa bila znatno blaža. HEP je u tijeku priprema za projekt napravio niz istraživanja te je pod pritiskom eko-udruga i države predložio Plan upravljanja bioraznolikošću, koji nije bio napravljen u skladu s hrvatskim zakonima te ga MZOIP nije želio prihvatiti. Taj plan je ukazivao da određene mjere kompenzacije daju veliku mogućnost da se ne ugroze ciljevi zaštite ekološke mreže. Sada HEP poštuje zakone i radi na Glavnoj ocjeni prihvatljivosti na ekološku mrežu. Kako kažu, cilj opsežnih prirodoslovnih istraživanja koja se od jeseni provode u širem dubrovačkom zaleđu, je dokazati da špiljska i izvorišna fauna na području HE Ombla nije jedinstvena samo za taj lokalitet. Drugim riječima, cilj je dokazati da realizacijom HE Ombla šteta na ekološku mrežu ne bi bila nenadoknadiva, što znači da je projekt ipak uvjetno prihvatljiv. Sve će ovisiti o nalazu studija 20 istraživača, koji su do sada istražili 114 špiljskih objekata i prikupili 6.000 primjeraka špiljske faune. Njihovi rezultati tek pristižu s terena, a oni će, objedinjeni u Glavnu ocjenu, resornom ministarstvu biti predani u siječnju 2015. 
"HEP nije nikada odustao od HE Ombla, jer to je projekt koji se dugo razvija a čija tehnička utemeljenost i ekonomska isplativost su potvrđene. Svaka ozbiljna energetska kompanija ne bi olako odustala od ovog projekta s obzirom na uložena sredstva. EBRD-ov kredit je bila samo jedna od mogućnosti za financiranje tog projekta. S obzirom na srednjoročni plan ulaganja, postoji prostor za financiranje gradnje HE Ombla", rekao je novinarima Vedran Jurić, direktor Sektora investicija. 
Glavna ocjena prihvatljivosti projekta ne ekološku mrežu analizirat će utjecaj zahvata na očuvanje ekološke mreže i predložiti mjere zaštite prirode i mjere ublažavanja utjecaja na ekološku mrežu. Očekuje se da bi se o tim prijedlozima Ministarstvo zaštite okoliša i prirode trebalo izjasniti do travnja iduće godine, te donijeti rješenje o uvjetima prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. To rješenje bit će HEP-u podloga za daljnje odluke o toj investiciji. No, ako MZOIP presudi da mjere očuvanja nisu dovoljne, investitor može pokrenuti postupak prevladavajućeg javnog interesa te predložiti kompenzacijske mjere. O tome ća opet odlučivati država. U svakom slučaju u HEP-u se nadaju pozitivnom razvoju događaja, odnosno da će im država odobriti nastavak projekta s mjerama ublažavanja utjecaja na ekološku mrežu. To bi značilo par mjeseci rada na revidiranja projektne dokumentaciji i dozvola, a kako kažu, s radom na hidroelektrani mogli bi početi već 2016. godine. 
HE Ombla je trebala biti izgrađena zajmom EBRD-a od 123,2 milijuna eura, no HEP je 2013. suspendirao već odobreni kredit, a EBRD je naknadno tijekom žalbenog postupka utvrdio da se ogriješio o svoje procedure odobrivši kredit iako sva valjana okolišna dokumentacija nije bila napravljena. U trenutku kad je HEP 'stao na loptu' vezano za taj projekt za HE Ombla bilo je ugovoreno više od 26 milijuna kuna vrijednih studija, a do tada je utrošeno 51 milijun kuna. 

TAGOVI