HEP ostaje bez 535 milijuna kuna dobiti iz 2013.

Autor: N.D. Objavljeno: 30.04.2014. 🕜 14:14 Lokacija: Zagreb

Država očekuje da će prihodi HEP-a ove godine pasti za 1,5 milijardu kuna

U Narodnim novinama objavljen je Plan upravljanja državnom imovinom u vlasništvu RH za 2014. prema kojem država tvrtkama u kojima ima većinski ili manjinski udjel uzima ukupno 1,23 milijarde kuna, odnosno 60% dobiti iz prošle godine. To je više nego što je država učinila 2011. godine, kada je povučena polovina dobiti. Najveći iznos u proračun će dati HEP, koji će od 891,7 milijuna kuna dobiti u proračun uplatiti 535 milijuna kuna. Janaf će od 54,6 milijuna kuna dobiti uplatiti 32,8 milijuna, a Podzemno skladište plina d.o.o. od 41 milijun uplatit će 24,7 milijuna kuna. HROTE je pak 2013. završio s minusom od 4,58 milijuna kuna pa nema što uplatiti u proračun. Plinacro će pak od 142 milijuna kuna dobiti državi dati 85,2 milijuna kuna. Končar Elektroindustrija u kojoj država ima 25% udjela dat će 40,6 milijuna kuna. Plan donosi i pregled financijskih pokazatelja svih tvrtki, pa se tako iščitava da bi HROTE u ovoj godini trebao uprihodovati 15,4 milijuna kuna, a planirani rashodi iznose 13,6 milijuna kuna. 2013. HROTE je uprihodio 14 milijuna kuna, a isplatio 18,9 milijuna, čime se našao u minusu. Za osnivanje burze električne energije s HOPS-om ta bi tvrtka trebala izdvojiti 4,5 milijuna kuna. Zanimljivo je da se računa da će HEP ove godine imati znatno manje prihode nego lani - s 14,6 milijardi kuna HEP bi u 2014. mogao pasti na 12,9 milijardi, uz dobit od 740 milijuna kuna. Plan investicija u ovoj godini iznosi 2,55 milijardi kuna. Plinacro bi u 2014. trebao uprihoditi 586 milijuna kuna, a plan investicija iznosi 93 milijuna kuna. Tvrtka za kredite EIB-a i EBRD-a koji su dobiveni s državnom garancijom treba s kamatama izdvojiti još 355 milijuna eura. 

Od Uprava trgovačkih društava tvrtki od strateškog interesa zatražit će se da djelomično ili u cijelosti uvrste svoje dionice na burzu, a navodi se i privatizacija trgovačkih društava osim dijela strateških tvrtki. Među tvrtkama za koje nije predviđena privatizacija prema Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom od 2013-2017. su Janaf, PSP, HROTE, HEP i Plinacro, ali ne i Ina, koja je u skupini tvrtki za koje je predviđena moguća i daljnja privatizacija ili kupnja od trećih. Prema Planu DUUDI je tijelo koje će imati značajan utjecaj na poslovanje svih strateških tvrtki.

Plan se bavi i ulaganjima u obnovljive izvore energije. Konstatira da u nadležnost DUUDI-ja spada rješavanje imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje postrojenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije, a koje se provodi osnivanjem prava služnosti i prava građenja. "Objekti za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na zemljištu u vlasništvu RH grade se na temelju osnivanja prava građenja, za što će biti sklopljen ugovor o osnivanju prava građenja neposrednom pogodbom s investitorom koji da najpovoljniju ponudu i bude izabran na natječaju koji je za tu svrhu raspisalo nadležno tijelo. Kriterije za ocjenjivanje ponude kao najpovoljnije uređuje Vlada uredbom koja se donosi na temelju zakona kojima se uređuju obnovljivi izvori energije. Predviđa se da će taj Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije odrediti tijelo koje će javno prikupljati ponude za postrojenja obnovljivih izvora energije", stoji u Planu. 

TAGOVI