HEP-ova velika pobjeda u arbitraži sa Slovenijom

Autor: N.D. Objavljeno: 18.12.2015. 🕜 11:40 Lokacija: Washington (SAD)

Nakon deset godina sudovanju je konačno kraj

Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID), sa sjedištem u Washingtonu, donio je 17. prosinca 2015. godine presudu prema kojoj Republika Slovenija mora isplatiti HEP-u preko 40 milijuna eura za neisporučenu električnu energiju iz Nuklearne elektrane Krško u razdoblju od 1. srpnja 2002. pa do 19. travnja 2003. godine. U svojoj odluci Tribunal je presudio da Republika Slovenija mora platiti HEP-u štetu od približno 20 milijuna eura, pripadajuće kamate (polugodišnji EURIBOR + 2%) koje se obračunavaju od 1. srpnja 2002. godine i 10 milijuna američkih dolara na ime odvjetničkih i drugih troškova koje je HEP imao u pravnom procesu. Protiv pravorijeka ove arbitraže nije dopuštena mogućnost žalbe.
Slovenski ELES je krajem srpnja 1998. godine iskopčao dalekovode od Krškog prema Zagrebu, nakon što je Vlada Republike Slovenije Uredbom izvlastila HEP, oduzevši mu njegova 50-postotni osnivački udio. Uslijedili su višegodišnji pregovori koji su rezultirali potpisivanjem Međudržavnog ugovora o NE Krško krajem 2001. godine, brisanjem svih međusobnih potraživanja do 30. lipnja 2002. uz dogovor da će ponovna isporuka započeti najkasnije do 1. srpnja 2002. godine. Spor pred ICSID-om pokrenut je još prije 10 godina. HEP je, naime, 4. studenoga 2005. godine predao zahtjev za pokretanje arbitražnog postupka protiv Republike Slovenije tvrdeći da je pretrpio štetu jer je umjesto jeftinije električne energije iz Krškoga morao angažirati skuplje vlastite elektrane i koristiti skuplji uvoz. Od tada su obje strane izmijenile veliki broj pisanih podnesaka te je ispitano više od 20 svjedoka tijekom četiri saslušanja u Parizu. Nakon što je 2009. godine Arbitraža utvrdila pravnu utemeljenost HEP-ovog zahtjeva, zadnjih šest godina vodila se pravna bitka oko utvrđivanja visine HEP-ove štete. „Zadovoljni smo konačnom presudom Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova, posebno jer je pravni spor trajao deset godina. Želim napomenuti kako s našim slovenskim partnerima u Nuklearnoj elektrani Krško uspješno surađujemo i vjerujemo kako će se ta suradnja i dalje razvijati na obostrano zadovoljstvo Hrvatske i Slovenije“, izjavio je Perica Jukić, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede. Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak rekao je da je izuzetno zadovoljan odlukom arbitražnog suda, kazavši da se tako mogu zaštititi strateške tvrtke i nacionalni interesi ako ne postoji ni jedan drugi način.

TAGOVI