Država prolongira rok otplate HEP-ovih kredita za koje je jamčila

Autor: N. D. Objavljeno: 30.03.2023. 🕜 16:08 Lokacija: Zagreb
  • Pogled na postrojenja TE Plomin (foto: Tonka, 2002).

• TE Plomin, termoelektrane, termoelektrane na ugljen, HEP Proizvodnja, HEP
    Izvor: Antonia Hohnjec

HEP je dobio zajam 400 mil. EUR-a a dokapitalizacija kompanije s još 500 mil. EUR je u pripremi

Vlada je na sjednici koja je još u tijeku objavila odluku o namjeri davanja dioničarskog zajma (kredita) HEP-u i pokretanje postupka dokapitalizacije. Objasnio je da će HEP-u dati dioničarski zajam od 400 milijuna eura kako bi stabilizirao poslovanje tvrtke, te dokapitalizirati tvrtku s 500 mil. EUR. Zajam će se isplatiti u dvije tranše: 265 mil. po potpisu i 135 mil. najkasnije u srpnju, uz kamatu 4,5% godišnje. Zajam dopijeva na naplatu za dvije godine od dana korištenja druge tranše, a može se otplatiti pretvorbom glavnice u temeljni kapital, ulogom u pravima. HEP će za taj kredit dati i instrumente osiguranja - šest mjenica i jednu zadužnicu.

Postupak dokapitalizacije vrijedan 900 mil. EUR (400 + 500 mil. EUR) će uslijediti, a današnja odluka Vlade kaže da će ministarstvo gospodarstva poduzeti "sve potrebne aktivnosti s namjerom dokapitalizacije tj. povećanja temeljnog kaptala ulozima u novcu i pravima u ukupnoj vrijednosti do 900 mil. EUR".  Cijeli proces vodi se uz konzultacije s Europskom komisijom zbog pravila državnih potpora.

"Vlada na taj način poručuje da će kao strateška energetska kompanija ostati u stopostotnom državnom vlasništvu i da neće biti privatizirana", poručio je Plenković. Naime, odluka o zajmovima provest će se kroz izmjenu a ne plaćanje državnih jamstava za kredite konzorcija banaka koji su HEP-u lani odobreni za nabavu energenata i financiranje kupovine prirodnog plina.

Ogroman problem se prolongira


Samo od ljeta 2022. kompanija se kreditno zadužila za milijardu eura uz državno jamstvo. Kredit na 600 mil. EUR odobrila je Vlada u srpnju 2022., za što je je dobila državno jamstvo na 480 mil. EUR. Dospijeće kredita je 25. siječnja 2024. Uz to je sklopljen još jedan kredit na 400 mil. EUR, s državnim jamstvom, za potrebe kupnje plina za punjenje skladišta Okoli. Dospijeće tog kredita je 25. siječnja 2024. Povrat duga po tom kreditu (koji je iskorišten do razine 294 mil. EUR) bio je uvjetovan prodajom zalihe plina u PSP Okoli, koju HEP nije prodao, "niti ima informacije kada bi je mogao prodati ili koristiti". Skladište Okoli trenutno je napunjeno na razini 75,5%, daleko iznad EU prosjeka koji je trenutno na 55%. Slijedom Vladine odluke država će državno jamstvo umanjiti do navedenog iznosa te će produžiti rok otplate za daljnja 24 mjeseca. 

Izvor: Marc Dietrich / Shutterstock

Dakle, država ovim potezom pomaže kompaniji s dodatnom likvidnosti (400 mil. EUR) da otplati dugove prema dobavljačima koje nisu u stanju platiti jer su cijene energije limitirane državnom odlukom. Međutim, ovo nije i ne bi trebao biti kraj podmirivanju HEP-ovih potreba za likvidnošću, posebno stoga što se regulacija cijena u režiji Vlade nastavlja, a situacija na tržištu ostaje volatilna. Dio će očito riješiti dokapitalizacija, a spekulira se već neko vrijeme da će tvrtku dokapitalizirati mirovinski fondovi. 

Cijena plina ostat će regulirana još godinu dana a cijena struje do 30. rujna. Nastavlja se također i regulacija cijene naftnih derivata. 

Plenković je odsjetio da će u subotu 1. travnja stupiti na snagu četvrti paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena uslijed prehrambene i energetske krize te inflatornih pritisaka, vrijedan 1,7 milijardi eura. 

TAGOVI