HEP udvostručio dobit

Autor: N.D. Objavljeno: 04.05.2015. 🕜 08:25 Lokacija: Zagreb

2014. HEP-u znatno pali prihodi od prodaje struje i toplinske energije, ali dobit je rekordna

Prema revidiranim financijskim izvješćima HEP grupa je u 2014. godini ostvarila konsolidiranu neto dobit od 2.465,4 milijuna kuna, što je gotovo dvostruko više u odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvarena neto dobit od 1.298,2 milijuna kuna. Kako potrošnja energije ovisi o gospodarskim kretanjima i vremenskim okolnostima, višegodišnja kriza i nastavak stagnacije gospodarskih aktivnosti, te iznadprosječne temperature u zimskim mjesecima i niže ljetne temperature, utjecali su na smanjenje potrošnje električne i toplinske energije te plina. Izrazito povoljne hidrološke okolnosti s velikim dotocima vode rezultirale su rekordnom proizvodnjom u hidroelektranama od 8,4 TWh što je za 0,3 TWh više nego prethodnoj godini. Smanjena je proizvodnja u termoelektranama za 1,2 TWh ili 29,1%, a nabava električne energije izvan HEP grupe za 1,5 TWh ili 35,7% u odnosu na 2013. godinu.
Poslovni prihodi iznose 13.599,2 milijuna kuna te su manji za 1.095,7 milijuna kuna (7,5%) u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje električne energije manji su za 1.372,7 milijuna kuna (11,5%) što je rezultat pada potrošnje i gubitka dijela tržišta u Hrvatskoj, te smanjenja prodajnih cijena. Prihodi od prodaje toplinske energije manji su za 91,5 milijuna kuna (12,0%) zbog manje potrošnje za 15,8%, dok su prihodi od prodaje plina krajnjim kupcima, također uslijed manje potrošnje za 8,1% manji za 34,7 milijuna kuna. Hrvatska elektroprivreda d.d. je Odlukom Vlade RH određena za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za period od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2017. godine u kojem će po reguliranim uvjetima prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge opskrbe plinom za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo. Od ove djelatnosti, HEP grupa je u razdoblju travanj – prosinac 2014. godine ostvarila prihode u iznosu od 689,6 milijuna kuna. Svi ostali poslovni prihodi smanjeni su zbog manjih prihoda od ukidanja rezerviranja te prihoda od zateznih kamata kupcima električne energije, topline i plina.
U razdoblju siječanj – prosinac 2014. godine, ostvareni su troškovi poslovanja u iznosu od 10.398,7 milijuna kuna i manji su za 1.922,6 milijuna kuna (15,6%). Zbog iznimno povoljnih hidroloških uvjeta, pada potrošnje i gubitka dijela tržišta te smanjenja cijena energetskog goriva i električne energije, troškovi nabave električne energije i goriva za proizvodnju električne i toplinske energije manji su za 40,7% u odnosu na 2013. godinu. Od ostalih troškova treba izdvojiti značajno smanjenje troškova restrukturiranja koji se odnose na otpremnine radnicima i rezerviranja po sudskim sporovima, a uslijed pada potrošnje plina smanjeni su troškovi nabave plina za opskrbu krajnjih kupaca. Likvidnost Grupe bila je zadovoljavajuća te su tijekom cijele 2014. godine sve dospjele obveze podmirivane u valuti dospijeća, a ostvarene investicije financirane su vlastitim sredstvima bez potrebe dugoročnog zaduženja. Ukupna zaduženost iznosila je 4.975,7 milijuna kuna te je smanjena za 17,0% u odnosu na početak godine. Udio dugoročnog duga je 89,6%, a kratkoročnog 10,4%. Obveze prema dobavljačima iznose 1.590,7 milijuna kuna i neznatno su manje u odnosu na 2013. godinu, za 0,7%. Ostvarene su investicije u iznosu od 2.042,5 milijuna kuna, a najviše je uloženo u zamjene, rekonstrukcije, revitalizaciju i obnovu postojećih energetskih objekata – 933,5 mil. kn, izgradnju i pripremu izgradnje novih energetskih objekata – 410,2 mil. kn a za priključenje potrošača – 262,4 mil. kn. Poboljšanje financijskog poslovanja i proaktivno upravljanje likvidnošću prepoznato je i od strane bonitetnih agencija koje su poboljšane izglede HEP-a dodijeljene krajem 2013. godine (Standard & Poor's 'BB-stable' i Moody's ' Ba2 stable'), više puta potvrđivale tijekom 2014. godine unatoč padu prognoza za kretanje ocjene državnog rejtinga, objavio je SEEbiz.

TAGOVI