HIS-u dodijeljena godišnja nagrada za projekt godine

Autor: N.D. Objavljeno: 11.02.2019. 🕜 13:28 Lokacija: Zagreb

Pobjednik je EU projekt Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju

U sklopu kampanje Obnovimo Hrvatsku u studenome 2018. prvi je put organiziran natječaj za Godišnju nagradu za zelenu gradnju i održivi razvoj. To je dugogodišnja kampanja koju su pokrenule tri stručne udruge: Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustava te Hrvatska udruga energetskih certifikatora, a cilj je kampanje promicati i poticati zelenu gradnju i održivi razvoj. Natječaj je uveden radi podizanja ugleda struke u široj i stručnoj javnosti, promicanja izvrsnosti u području zelene gradnje i održivog razvoja te stalnog unapređenja načela dobroga poslovanja i cirkularnoga gospodarstva, a u cilju očuvanja okoliša i održivog razvoja društva u Republici Hrvatskoj. 

EU-ov projekt Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju, u kojemu kao partner na projektu sudjeluje Hrvatski savez građevinskih inženjera, dobitnik je nagrade za projekt godine. U kategoriji Projekt godine nagrada je pripala projektu Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju- CPD4GB, čiji je koordinator Hrvatski inženjerski savez. Voditeljica projekta je mr. sc. Mihaela Zamolo uime HIS-a. Projekt je službeno počeo 19. ožujka 2018., a stručnoj javnosti i medijima predstavljen je na početnome sastanku održanome 28. ožujka 2018. u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza u Zagrebu. Cilj je projekta povezivanje organizacija civilnog društva s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu kako bi se razvio interdisciplinarni, neformalni obrazovni program namijenjen studentima diplomskih studija i obrazovao naraštaj mladih stručnjaka s profesionalnim kompetencijama potrebnima za rad u području zelene gradnje. U sklopu projekta studenti će kreirati energetski učinkovite, ekonomski isplative i za okoliš i čovjeka zdrave životne prostore. Osim što će se izraditi program društveno korisnog učenja u području zelene gradnje, provedbom projekta utvrdit će se mogućnost uključivanja zelene gradnje u formalno obrazovanje na sveučilišnoj razini. U tome smislu predložen je projekt pilot-projekt kojim će se nastojati utvrditi svi preduvjeti koje je potrebno zadovoljiti kako bi program društveno korisnog učenja iz područja zelene gradnje što brže i učinkovitije prešao iz neformalnog u formalni sustav obrazovanja na razini Sveučilišta. U projekt je uključeno 40 studenata diplomskih studija iz raznih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, koji stječu praktična znanja i vještine potrebne za provođenje projekata u području zelene gradnje te će biti sposobni rješavati društvene probleme povezane s neučinkovitom potrošnjom prirodnih resursa i energenata te sa stvaranjem otpada i emisijom ugljikova dioksida. 
U prvome ciklusu projekta CPD4GB, koji je trajao od rujna do prosinca 2018., odabran je projektni zadatak u Svetom Ivanu Zelini koji se nalazi na sjeveroistočnome dijelu Zagrebačke županije. Sjeverno od središta Svetog Ivana Zeline nalazi se područje koje je prostornim planom predviđeno za urbanu preobrazbu i donošenje urbanističkog plana uređenja (UPU) te koje je predloženo za projekt CPD4GB. Najveći dio površine obuhvata projektnog zadatka sada je u vlasništvu drvne industrije Zelina, a manji je dio u vlasništvu autoprijevozničke tvrtke Čazmatrans – Nova d.o.o. Zbog nezadovoljstva lokalnog stanovništva uzrokovanog bukom koju stvara drvna industrija predviđeno je njezino preseljenje izvan granica gradskog područja. Na ostatku područja nema izgrađenih građevina, ono je prekriveno niskim raslinjem i drvećem te je u privatnome vlasništvu fizičkih osoba. Nakon preseljenja drvne industrije otvara se prostor ugostiteljskih sadržaja i elitnog stanovanja u blizini središta grada. Područje je potrebno definirati namjenom i pratećim sadržajima kroz rješenja zelene gradnje. Uređenje životnog prostora pridonijet će razvoju zajednice te biti primjer za daljnji razvoj regije, odnosno bit će energetski učinkovito, ekonomski isplativo te zdravo za okoliš i pojedinca.

TAGOVI