HOPS: Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu

Autor: B. O. Objavljeno: 17.07.2023. 🕜 11:39 Lokacija: Zagreb
  • Nacionalni dispečerski centar Hrvatskog operatora prijenosnog sustava
    Izvor:

Uređenje transparentnih, učinkovitih i nepristranih pravila o priključenju na prijenosnu mrežu kojima se utvrđuje izrada i sadržaj elaborata o mogućnosti priključenja te, među ostalim, izrada i sadržaj EOTRP-a

Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) donijela je Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu koja se počinju primjenjivati 1. rujna.

Pravila su donesena u skladu s člankom 13. Zakona o tržištu električne energije (NN 111/2021), uz prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i ishođenu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), javlja HOPS.

"Ovim Pravilima uređuju se sadržaj te transparentna, učinkovita i nepristrana pravila o priključenju na prijenosnu mrežu kojima se utvrđuje izrada i sadržaj elaborata o mogućnosti priključenja na mrežu, izrada i sadržaj EOTRP-a (elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu), koji je uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u skladu s propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje, sadržaj preliminarnog mišljenja operatora prijenosnog sustava o mogućnosti priključenja te o opcijama za priključenje na elektroenergetsku prijenosnu mrežu, izdavanje uvjeta priključenja na mrežu, izdavanje posebnih uvjeta priključenja na mrežu, izdavanje elektroenergetske suglasnosti, način i uvjeti za nabavu roba, usluga i radova za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži, uvjeti za ovlaštenog izvođača pridijeljenih poslova, postupak priključenja, postupak promjene na priključku, postupak rješavanja žalbi, obrasci dokumenata i ugovora, upute sudionicima u postupku priključenja i promjena na priključku, detaljnije uređenje informacija o katastru vodova", navodi se, među ostalim, u Pravilima. 

Više o tome moguće je pročitati OVDJE

TAGOVI