HROTE dobio ISO certifikate

Autor: N.D. Objavljeno: 09.12.2013. 🕜 08:57 Lokacija: Zagreb

HROTE dobio certifikate ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Hrvatski operator tržišta energije  (HROTE) d.o.o. uspješno je implementirao integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, koji je nakon certifikacijskog audita potvrdila najveća certifikacijska kuća SGS Adriatica i dodijelila tvrtki ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 certifikate. Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem je izrazito značajan za poslovanje tog društva. Njihova politika kvalitete i okoliša ogleda se u većem broju postavljenih ciljeva. To su dosljedno provođenje uvedenog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u poslovanju društva, kontinuirano poboljšavanje sposobnosti društva, kako bi se podigla razina sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, brzo prilagođavanje tržišnim promjenama i specifičnostima usluga, temeljenih na znanju i iskustvu. Sustavno povećavanje odgovornosti i podizanje svijesti svih djelatnika društva: u sustavu samokontrole, a dodatnim školovanjem i motiviranjem postići planirani nivo zadovoljstva djelatnika. Nadalje, održavanje i kontinuirano poboljšavanje kvalitete usluga na osnovi tržišnih podataka i njihove analize u sklopu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Održavanje strateške povezanosti s kupcima i ostalim zainteresiranim stranama čime ostvaruju jednostavnije i sigurnije poslovanje, a usluge slijede svjetske razvojne trendove. Stalna briga o racionalnom korištenju energije dok se utjecaj na okoliš svodi na najmanju moguću mjeru s obzirom na opseg i narav uslužnih i drugih procesa. Procese, iz kojih proizlazi utjecaj na okoliš, HROTE će imati pod stalnim nadzorom stručnih djelatnika, utjecaj na okoliš će se neprestano pokušavati umanjiti putem primjene novih tehnologija i postupaka te postavljanjem mjerljivih općih i pojedinačnih ciljeva, a tu je i zadovoljenje svih zakonskih i drugih ugovornih akata koji se odnose na poslovanje društva i njegov utjecaj na okoliš.

TAGOVI