HROTE i HOPS uspostavljaju hrvatsku burzu električne energije

Autor: A.H. Objavljeno: 08.11.2013. 🕜 11:27 Lokacija: Zagreb

Potpisan je Sporazum o poslovnoj suradnji na uspostavi hrvatske burze električne energije

Hrvatski operator tržišta energije i Hrvatski operator prijenosnog sustava sklopili su Sporazum o poslovnoj suradnji na uspostavi hrvatske burze električne energije. Kako su istaknuli predstavnici HROTE-a i HOPS-a,  cilj potpisanog Sporazuma je doprinijeti razvoju veleprodajnog tržišta te povezati hrvatsku s takvim burzama u okruženju. Operatori tržišta električne energije i prijenosnog sustava u zajedničkom priopćenju ističu kako su, sukladno Zakonu o tržištu električne energije, odgovorni za organiziranje burze električne energije za fizičku trgovinu električne energije na cijelom području države te povezivanje s drugim burzama. 
"U Republici Hrvatskoj potrebno je organizirati burzu električne energije čime će se doprinijeti razvoju veleprodajnog tržišta za fizičku isporuku električne energije za dan unaprijed te uspostaviti preduvjeti za povezivanje hrvatske burze s nacionalnim burzama električne energije u okruženju, sukladno preporukama EU. S obzirom na uspješno ostvarenje projekta povezivanja burzi električnom energijom sjeverozapadne Europe namjera je EU da se do 31.12.2014. godine na EU razini povežu nacionalne burze električne energije, uključujući i Hrvatsku", navode operatori. Sporazum su potpisali direktor HROTE-a Ivor Županić, dipl. oec. i predsjednik Uprave HOPS-a Miroslav Mesić.

TAGOVI