Hrvatska: blagi pad cijena plina i struje

Autor: B.O. Objavljeno: 03.05.2021. 🕜 11:41 Lokacija: Luxembourg

Najviše cijene električne energije u Njemačkoj, a plina u Nizozemskoj

Prosječni iznos na računu za električnu energiju koju plaćaju kućanstva u Europskoj uniji u drugoj polovici 2020. iznosio je 21,3 eura (gotovo 161 kunu) za 100 kW h te je bio manji u usporedbi s istim razdobljem u 2019. godini (21,7 eura ili približno 164 kune za 100 kW h). 

Istovremeno, objavio je statistički ured Europske unije Eurostat, prosječna cijena plina za kućanstva također je smanjena sa 7,2 eura (54,4 kune) za 100 kW h na gotovo sedam eura (približno 53 kune) za 100 kW h. 

Porezi i naknade činili su 40 posto računa za električnu energiju te 32 posto računa za plin u Europskoj uniji u drugoj polovici 2020., izvijestio je Eurostat.

 

Najniže u Bugarskoj 

Cijene električne energije pale su u 14 članica EU-a. Najveći pad cijena električne energije za kućanstva (izražen u nacionalnim valutama) zabilježen je u Nizozemskoj (-33,8 posto). Zatim, slijede Cipar (-24,1 posto) i Švedska (-17,2 posto). 

S druge strane, najveći rast zabilježen je u Luksemburgu (+ 10,3 posto), Poljskoj (+ 9,7 posto) i Slovačkoj (+ 8,8 posto). 

Hrvatska kućanstva su za električnu energiju u drugoj polovici prošle godine prosječno izdvajali 13,07 eura (ili 98,7 kuna) za 100 kW h, što je za gotovo jedan posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (13,2 eura ili 99,7 kuna). 

Izražene u eurima, prosječne cijene električne energije u kućanstvima u drugoj polovici 2020. bile su najniže u Bugarskoj (9,8 eura za 100 kW h), Mađarskoj (10,1 eura) i Estoniji (12,9 eura), a najviše u Njemačkoj (30,1 eura), Danskoj (28,2 eura) i Belgiji (27 eura).

 

Najveći pad u Litvi 

Zatim, prema podacima Eurostata cijene plina pale su u 21 od 24 članice EU-a. Najveći pad cijena plina za kućanstva (izraženi u nacionalnim valutama) zabilježen je u Litvi (-27,3 posto), a slijede Bugarska (-21,2 posto) i Latvija (-20,2 posto). 

Naprotiv, najveći rast zabilježen je u Njemačkoj (+ 5,4 posto), Nizozemskoj (+ 4,7 posto) i Portugalu (+ 0,9 posto). 

U Hrvatskoj cijena plina za kućanstva u drugoj polovici prošle godine iznosila je 3,7 eura (približno 28 kuna) za 100 kW h i bila je manja za 9,7 posto u odnosu na isto razdoblje u 2019. kada je iznosila 4,1 euro (gotovo 31 kunu) za 100 kW h. 

Promatrano u eurima, pak, najniže prosječne cijene plina za kućanstva u drugoj polovici 2020. godine zabilježene su u Latviji (2,8 eura za 100 kW h), Litvi (tri eura) i Mađarskoj (3,1 eura), a najviše u Nizozemskoj (10,1 eura), Italiji (devet eura) i Španjolskoj (8,9 eura).

TAGOVI