Hrvatskoj odobrena potpora za energetski intenzivna poduzeća

Autor: B. O. Objavljeno: 31.01.2023. 🕜 14:03 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Ilustracija eura, novca, plaćanja, potpora (FOTO: Markus Spiske from Stock, 2023.)

• euro, novac, plaćanje
    Izvor: Markus Spiske

Europska komisija odobrila je hrvatski program u vrijednosti od 104 milijuna eura

Na temelju pravila Europske unije o državnim potporama, Europska komisija odobrila je hrvatski program u vrijednosti od 104 milijuna eura za smanjenje naknade za potrošnju električne energije energetski intenzivnim poduzećima. Cilj je programa ublažiti rizik da zbog te naknade energetski intenzivna poduzeća svoje djelatnosti presele na lokacije izvan Unije s manje ambicioznim klimatskim politikama. Osim toga, program pridonosi postizanju klimatskih i okolišnih ciljeva EU-a utvrđenih u Europskom zelenom planu. 

Hrvatska je obavijestila EK kako namjerava pokrenuti program za potporu energetski intenzivnim poduzećima u vrijednosti od 104 milijuna eura. Konkretno, Hrvatska planira tim poduzećima smanjiti naknadu za potrošnju električne energije kojom se financira uvođenje obnovljivih izvora u Hrvatskoj ('naknada za obnovljive izvore energije').

Plaćanjem punog iznosa naknade za obnovljive izvore povećava se rizik da određena energetski intenzivna poduzeća svoje djelatnosti presele na lokacije izvan EU-a s manje ambicioznim klimatskim politikama te trošak električne energije za energetski intenzivna poduzeća, čime ih se odvraća od elektrifikacije proizvodnih procesa.

Program će trajati do 31. prosinca 2028. i bit će otvoren poduzećima koja posluju u sektorima navedenima u Prilogu I. Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju za 2022. Ti su sektori veliki potrošači električne energije i izloženi su međunarodnoj trgovini, priopćeno je iz Predstavništva EK-a u Hrvatskoj.
 

Energetska učinkovitost

Korisnici programa imat će uvjet da troše najmanje 500 MW h godišnje. Smanjenje naknade za obnovljive izvore u okviru programa iznosit će najviše 75 posto i ovisit će o potrošnji korisnika – što je veća potrošnja električne energije, to je veće i smanjenje. Nakon primjene smanjenja naknada ne smije biti niža od 0,5 EUR/MW h.

Korisnici će morati provesti energetski pregled i provesti određena ulaganja u energetsku učinkovitost, ulagati u projekte koji dovode do znatnog smanjenja njihovih emisija stakleničkih plinova ili najmanje 60 posto svoje potrošnje pokriti električnom energijom iz obnovljivih izvora.

Hrvatska je izradila i prijelazni plan za postupno ukidanje smanjenja naknade za obnovljive izvore za energetski intenzivna poduzeća koja su 2020. ili 2021. plaćala smanjene naknade za obnovljive izvore, ali ne ispunjavaju uvjete novog programa. 

Komisija je mjeru ocijenila u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, a posebice s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojom se članicama omogućava da pod određenim uvjetima podupiru razvoj određenih gospodarskih djelatnosti te u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju.
 

Narušavanje tržišnog natjecanja

Komisija je utvrdila da program olakšava razvoj određenih gospodarskih djelatnosti koje u postupcima proizvodnje troše znatne količine električne energije i posebice su izložene međunarodnom tržišnom natjecanju. Usto, Komisija je utvrdila da je mjera nužna i primjerena za doprinos postizanju ciljeva Europskog zelenog plana. Konkretno, njome se ublažava rizik od štetnih učinaka na okoliš zbog preseljenja ciljnih gospodarskih djelatnosti u jurisdikcije s manje ambicioznim klimatskim politikama i odvraćanja od elektrifikacije proizvodnih procesa u predmetnim sektorima.

Osim toga, u okviru mjere od korisnika se zahtijeva da ulažu u energetsku učinkovitost ili smanjenje emisija stakleničkih plinova odnosno da primjeren udio električne energije koju troše bude energija iz obnovljivih izvora. Nadalje, mjera je proporcionalna jer potpora neće premašiti 75 posto naknade za obnovljive izvore i ograničena je na energetski intenzivne sektore navedene u Prilogu I. Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju. 

Na temelju toga, Komisija je zaključila da program ima pozitivne učinke koji premašuju sve moguće negativne učinke u smislu narušavanja tržišnog natjecanja i trgovine u Uniji.

Stoga je Komisija odobrila hrvatski program na temelju pravila EU-a o državnim potporama.

TAGOVI