I SAD napušta ugljen

Autor: B.L. Objavljeno: 10.08.2020. 🕜 09:43 Lokacija: Tulsa, Oklahoma (SAD)

Termoelektrane na ugljen zamjenjuju se onima na plin

U proteklih 10 godina američke energetske tvrtke zatvorile su ili su najavile zatvaranje više od 500 termoelektrana na ugljen širom SAD-a. Riječ je o elektranama ukupne snage čak 100 GW. Ipak, čak 1/5 tih postrojenja preuređena je za primjenu prirodnog plina kao energenta, tj. pretvorene su u termoelektrane na plin, pokazuju podaci američke Uprave za informiranje o energetici (EIA).

Tako je čak 121 termoelektrana na ugljen pretvorena u plinsku termoelektranu u razdoblju 2011. - 2019. godine, a njihova ukupna snaga doseže 30 GW. Najviše takvih pretvorbi provela je energetska tvrtka Alabama Power, na čak 10 jedinica u četiri elektrane ukupne snage 1,9 GW, a ti su projekti ostvareni 2015. - 2016. godine. 

Na termoelektrane na plin sada otpada 35% američkih postrojenja za proizvodnju električne energije, dok je udio termoenergetskih postrojenja koje kao energent koriste ugljen pao na manje od 25%, a nuklearne elektrane čine 10%. S druge strane, udio postrojenja na obnovljive izvore, uglavnom hidroelektrana, vjetroelektrana i sunčanih elektrana, već se približio 20%, obvjavio je američki energetski portal 'Power Engineering International'. 

TAGOVI