INA: dividenda 98 kuna po dionici

Autor: B.O. Objavljeno: 17.06.2022. 🕜 10:46 Lokacija: Zagreb

Dividenda će dioničarima biti isplaćena najkasnije do 24. srpnja

Glavna skupština INA-e u proteklu srijedu donijela je odluku da će se utvrđena dobit za 2021. od približno 1,27 milijardi kuna rasporedi za pokriće gubitka iz prethodne godine u iznosu od gotovo 241,2 milijuna kuna. 

Zatim, dio dobiti stavlja se u zakonske rezerve (približno 51,6 milijuna kuna) te u zadržanu dobit (514 tisuća kuna). 

Osim toga, odlučeno je da najveći dio lanjske dobiti ili 980 milijuna kuna odlazi za isplatu dividende. Dividenda tako iznosi 98 kuna po dionici

Glavna skupština utvrdila je da je dan kojim dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva stječu pravo na isplatu dividende 22. lipnja. Dividenda će se isplatiti dioničarima najkasnije do 14. srpnja, izvijestila je INA.

TAGOVI