INA uvela sustav upravljanja energijom ISO 50001

Autor: N.D. Objavljeno: 07.12.2015. 🕜 13:31 Lokacija: Zagreb

Ina je uspostavila energetsku politiku na razini grupe u skladu s najboljim standardima

INA Grupa uspješno je završila certifikacijski proces koji je provela akreditirana neovisna kuća te je tako uvela sustav upravljanja energijom sukladno normi ISO 50001:2011 koja određuje zahtjeve sustava upravljanja energijom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Njenim uvođenjem uspostavljena je energetska politika INA Grupe. Sustav upravljanja energijom rezultat je rada isključivo internih stručnjaka te je realiziran bez korištenja dodatnih resursa, vanjskih savjetnika ili informatičkih rješenja. Projektni tim je u malo više od šest mjeseci osmislio i izgradio sustav upravljanja energijom te definirao tri opća cilja INA Grupe vezana za energiju: smanjenje potrošnje energije, optimizacija izvora energije i uvođenje novih oblika energije usklađenih s najboljim raspoloživim tehnikama u industriji. Temeljno opredjeljenje INA Grupe u upravljanju energijom jest postizanje mjerljivih rezultata povezanih sa energetskom učinkovitošću, korištenjem energije i potrošnjom energije. U procesu odlučivanja pri dizajniranju i nabavi opreme, materijala ili usluga razmatra se potrošnja energije, a periodične prognoze korištenja energije omogućuju učinkovitije planiranje operativnih zadataka, investicija i pronalaženje novih poboljšanja sustavom upravljanja energijom.

TAGOVI