Ivana D – trajno sigurna za ljude i okoliš

Autor: B. O. Objavljeno: 21.06.2023. 🕜 12:50 Lokacija: Zagreb
  • Plinska platforma Ivana-A u Jadranskom moru u vlasništvu INA-e (foto: Tomislav Lazarić, 2011.) 

• platforme, INA, proizvodnja nafte i plina
    Izvor: Tomislav Lazarić

Završena je sanacija plinske bušotine u Jadranskom moru

Radovi trajne sanacije bušotine Ivana D uspješno su završeni. Sanacija je obavljena u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima Hrvatske, najboljim industrijskim praksama te je bušotina dovedena u trajno sigurno stanje za ljude i okoliš.

"Radovi su se odvijali ispod morske površine, uz asistenciju ronilaca i nadzor robotske ronilice. Nakon postavljanja tri cementna čepa u samu bušotinu u ukupnoj debljini od 450 m, bušotinske zaštitne cijevi su odrezane na dubini od oko dva metra ispod morskog dna te je na nju postavljena zaštitna čelična kapa. Radovi su uključivali zamjenu oštećenih dijelova ušća bušotine, provjeru integriteta kanala bušotine, rezanje oštećene kolone zaštitnih cijevi, montiranje nove bušotinske glave te trajno izoliranje proizvodnog ležišta i kanala bušotine postavljanjem cementnih barijera u skladu s propisima", izvijestila je INA

 

Višenamjensko plovilo

Na sanaciji je bila angažirana međunarodna kompanija za ronilačke aktivnosti CNS koja je radove izvodila pomoću plovila GSP Falcon. Višenamjensko plovilo je na lokaciji provelo 47 dana, dok je ukupno trajanje aktivnosti bilo 59 dana. 

Bušotina Ivana D-1 Dir je pridobivala plin pomoću plinske platforme Ivana D.

Podsjećamo, početkom prosinca 2020. godine uslijed jakog vjetra i velikih valova na sjevernom Jadranu došlo je do gubitka procesne komunikacije i navigacijskog sustava, a potom i vizualnog kontakta s eksploatacijskim odobalnim objektom Ivana D. Ta plinska platforma od tada se nalazi na morskome dnu.

TAGOVI