Izjednačena cijena benzinskog i dizelskog goriva

Autor: B. O. Objavljeno: 26.09.2023. 🕜 09:02 Lokacija: Zagreb
  • Detalj benzinske postaje (izvornik: logoboom / Shutterstock, 2007.)

• benzinske postaje, naftni derivati
    Izvor: logoboom / Shutterstock

Novo utvrđivanje najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Vlada je na telefonskoj sjednici koja je održana početkom tjedna donijela novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

U skladu s tom uredbom, najviše maloprodajne cijene računaju se po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom četrnaestodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 eura (0,94 kune) po litri za dizelsko i benzinsko gorivo, 0,0781 euro (0,59 kuna) po litri za plavi dizel, 0,8229 eura (6,20 kuna) po kilogramu za smjesu propan-butan za boce, odnosno 0,3716 eura (2,80 kuna) po kilogramu za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od objave, a takav režim vrijedit će sljedećih 14 dana, izvijestila je Vlada.

 

Formiranje cijena

Nova cijena benzinskog goriva sada iznosi 1,62 eura (12,21 kunu) po litri te je viša za 0,04 eura u odnosu na prethodno četrnaestodnevno razdoblje. Zatim, cijena dizelskog goriva iznosi također 1,62 euro (12,21 kunu) po litri (povećanje za 0,07 eura), a plavog dizela 1,08 eura (8,14 kuna) po litri (povećanje za 0,07 eura).

Izvor: Shutterstock, 2013

K tomu, nova cijena ukapljenog naftnog plina (UNP; smjesa propan-butan) za spremnike je 1,24 eura (9,34 kune) po kilogramu (povećanje za 0,05 eura) te 1,80 eura (13,56 kuna) po kilogramu za UNP za boce (povećanje za 0,05 eura). 

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na razini premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, one bi iznosile 1,74 eura (13,11 kuna) po litri za benzinsko, 1,78 euro (13,41 kunu) po litri za dizelsko gorivo, 1,17 eura (8,82 kune) po litri za plavi dizel, 1,48 eura (11,15 kuna) po kilogramu UNP-a za spremnike te 2,1 eura (15,90 kuna) po kilogramu ukapljenog naftnog plina za boce.

 

Sprječavanje negativnih utjecaja

Osim toga, izvijestila je Vlada, donesena je Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju. 

Radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, Vlada je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. i na loživo ulje, a tijekom 2023. u 12 navrata.

"S obzirom na to da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023., predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 26. rujna do 9. listopada 2023., i to za 56,31 eura na tisuću litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na tisuću litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina te 0,0231 eura po litri dizelskog goriva", objavljeno je na stranicama Vlade

TAGOVI