Izvješće o radu NEK-a za prosinac

Autor: A.H. Objavljeno: 21.01.2013. 🕜 08:41 Lokacija: Krško (Slovenija)

NE Krško je u prosincu proizvela 518 648,3 MW h neto električne energije

Nuklearna elektrana Krško  je u prosincu 2012. proizvela 544 484,1 MW h bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 518 648,3 MW h neto električne energije. Kako se navodi u priopćenju NEK-a, u tom je mjesecu proizvodnja bila za 3,1 % iznad planirane (503 000 MW h). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, kao i  faktor iskorištenja koji je također bio 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.  U prosincu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1 ºC, a najviše za 1,7 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u prosincu iznosio 1,79%, a ukupni godišnji udio do kraja studenog 36,9%. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,000199%, a godišnje 0,1 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u prosincu iznosio je 0,33% i 4,16% godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 130 paketa nisko i srednje radioaktivnog otpada.

TAGOVI