Izvješće o radu NEK-a za studeni

Autor: A.H. Objavljeno: 18.12.2013. 🕜 09:23 Lokacija: Krško (Slovenija)

NEK je u studenom proizvela 128142,9 MWh bruto električne energije na izlasku generatora

Nuklearna elektrana Krško  je u studenom 2013. proizvela 128142,9 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 120498,8 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 64,24 % ispod planirane (337000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 33,1-postotni, faktor iskorištenja bio je 24,3-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. Dijagram rada NEK za studeni 2013. U studenom se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 0,2 ºC, a najviše za 1 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u studenom iznosio 0,3 %, a ukupni godišnji udio do kraja studenog 25,4 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0043 %, a godišnje 0,0297%. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u studenom iznosio je 0,12 % i 2,90 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 39 paketa (8,112 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

TAGOVI