Javna rasprava o Metodologiji za energiju uravnoteženja

Autor: N.D. Objavljeno: 28.01.2015. 🕜 10:22 Lokacija: Zagreb

Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja na diskusiji do 10. veljače

HERA je započela javnu raspravu vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja. Agencija poziva energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 27. siječnja do 10. veljače, a može se očekivati veliki interes opskrbljivača električnom energijom koji su u više navrata izražavali svoje neslaganje s dosadašnjim metodama za obračun energije uravnoteženja. Metodologijom se određuje način izračuna jediničnih cijena za pružanje usluge uravnoteženja u obračunskom intervalu za povećanje i smanjenje proizvodnje u okviru aktiviranja rezerve snage za automatsku sekundarnu regulaciju frekvencije i snagu razmjene, rezerve snage za tercijarnu regulaciju za uravnoteženje sustava i rezerve snage za tercijarnu regulaciju za sigurnost sustava. Metodologijom se određuje i način izračuna referentne cijene za pružanje usluge uravnoteženja u obračunskom intervalu te način izvještavanja i nadzora nad primjenom Metodologije.

Referentna cijena za pružanje usluge uravnoteženja u obračunskom intervalu određuje se kao prosječna vrijednost satnih cijena na regionalnoj energetskoj burzi BSP i na mađarskoj burzi električne energije HUPX. Prema Metodologiji, koeficijenti za određivanje jediničnih cijena za automatsku sekundarnu regulaciju frekvencije i snagu razmjene iznose 1,4 i 0,6, dok za tercijarnu regulaciju za uravnoteženje sustava iznose 1,3 i 0,7. Za energiju uravnoteženja aktiviranu iz rezerve snage za tercijarnu regulaciju za sigurnost sustava koeficijent iznosi 1,4. Zbog aktiviranja rezervi snage, pružatelju usluge uravnoteženja se plaća za povećanje proizvodnje dok pružatelj usluge uravnoteženja plaća za smanjenje proizvodnje.

TAGOVI