Još malo do novog 'Pravilnika o periodici'

Autor: B.L. Objavljeno: 13.02.2017. 🕜 10:40 Lokacija: Zagreb

Pokrenuta je inicijativa za izradu tehničkih uputa za primjenu novog Pravilnika o ispitivanjima i pregledu opreme pod tlakom

U sklopu Sekcije za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb pokrenuta je inicijativa za izradu prijedloga tehničkih uputa, odnosno naputaka za primjenu novog Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom. Ta je inicijativa pokrenuta na radnom sastanku STO-a koji je održan 10.2.2017. godine, samo dan nakon što je na sjednici Vlade donesena Odluka o preoblikovanju ustanove Agencija za opremu pod tlakom u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, što je osnovni preduvjet 'liberalizacije' područja ispitivanja i pregleda opreme pod tlakom u uporabi (tzv. periodike). Naime, nakon što ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta potpiše Odluku, uslijedit će potpisivanje novog Pravilnika (koji je do sada prošao sve potrebne procedure u nadležnim tijelima Europske unije) i njegova objava u 'Narodnim novinama', čime će cijelo područje opreme pod tlakom biti ustrojeno kako je to u svim drugim europskim zemljama. Pri tome je novi Pravilnik zamišljen tako da po svojem sadržaju ne bude preopširan, zbog čega sve tehničke pojedinosti treba urediti posebnim tehničkim uputama ili naputcima, za koje je istaknuto da će ih donijeti nadležno Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji sa strukom. Isto tako, nakon što novi Pravilnik stupi na snagu, odnosno bude objavljen u 'Narodnim novinama', u skladu s dogovorom MINGO-a i Hrvatske akreditacijske agencije uslijedit će odgovarajući prijelazni rok (za sada ne kraći od šest mjeseci) u kojem će se svi oni koji za obavljanje tih poslova imaju akreditaciju prema do sada važećem Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 142/2014) trebati akreditirati prema novom Pravilniku.
Naravno, o svemu tome svakako će biti više riječi i na 14. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi koji će se održati 25.5.2017. godine u Zagrebu.

TAGOVI