Koliko trenutno košta struja u EU

Autor: M.E. Objavljeno: 12.06.2018. 🕜 09:45 Lokacija: Skopje, Makedonija

Hrvatska ispod prosjeka EU, dok 18% cijene čine porezi i pristojbe

Prema podacima Eurostata Makedonija ima nominalno najjeftiniju električnu energiju u EU, ali u odnosu na standard jednako je skupa kao u ostalim europskim zemljama. Nominalna cijena 100 kWh električne energije u Makedoniji je među najnižima u Europi, ali usporedbom kupovne moći stanovništva, računi za struju gotovo jednako opterećuju proračun prosječnog makedonskog i europskog kućanstva (koje ima barem tri puta veću plaću). Eurostat tvrdi da je u 2017. godini 100 kWh električne energije, s PDV-om i ostalim obvezama, u Makedoniji koštalo 8,1 EUR, dok se jeftinije plaćalo samo u Srbiji (7 EUR) i na Kosovu (6,5 EUR). Međutim, usporedba cijena električne energije u europskim zemljama metodom pariteta kupovne moći stanovništva, koja statistički uklanja razlike u cijenama između zemalja, pokazuje da Makedonci u usporedbi s cijenama drugih dobara i usluga plaćaju skuplju električnu energiju, odnosno treba im više novca od Finaca, Nizozemaca, Britanaca i drugih bogatih zemalja. Isto tako, prema standardu kupovne moći električna energija u Makedoniji košta 18,8 PPS (jedinica za standard kupovne moći), Grčkoj 19,7, Bugarskoj 20,6, Hrvatskoj 19,3, Austriji 18,2, Sloveniji 19,9, dok je europski prosjek 20,5 PPS. Takvi podaci pokazuju da je električna energija najskuplja u Njemačkoj (28,8 PPS) pa Portugalu (28 PPS), Belgiji (26,4 PPS), Rumunjskoj (26 PPS) i Poljskoj (25,4 PPS), a najjeftinija u Norveškoj (11,1 PPS), Finskoj (13 PPS) i Luksemburgu (13,4 PPS). Prosječna nominalna cijena električne energije za kućanstva u EU u 2017. godini smanjena je za 0,2% i iznosi 20,5 EUR/100(kWh). U Makedoniji, električna energija prošle godine je pala je za 2%, a cijena za 100 kWh bila je 8,1 EUR. Najjeftinija električna energija među državama članicama EU-a 2017. godine bila je u Bugarskoj (9,8 EUR/100(kWh)), pa Litvi (11,1 EUR/100(kWh)) i Mađarskoj (11,3 EUR/100(kWh)), a najveće cijene su bile u Njemačkoj (30,5 EUR/100(kWh)), Danskoj (30,11 EUR/100(kWh)) i Belgiji (28,8 EUR/100(kWh)). Udio poreza i doprinosa u ukupnoj cijeni električne energije za kućanstva znatno varira među državama članicama, od dvije trećine u Danskoj (69% cijene su porezi i pristojbe), do više od polovice u Njemačkoj (55%), dok je na Malti najniže (5%). Porezi i doprinosi u EU čine više od trećine (40%) cijena električne energije za kućanstva. U Makedoniji taj udio iznosi 15%, u Srbiji 23%, u Bugarskoj i Albaniji 17%, u Grčkoj 33%, na Kosovu 10% i u Hrvatskoj 18%, objavio je Serbia Energy.

TAGOVI