Komore uputile premijeru Plenkoviću otvoreno pismo

Autor: N.D. Objavljeno: 05.06.2019. 🕜 08:41 Lokacija: Zagreb

Administrativno rasterećenje ide na uštrb sigurnosti i kvalitete radova

Nakon dva neuspjela pokušaja zakazivanja sastanka s premijerom Plenkovićem, četiri strukovne komore sada opet pokušavaju dobiti termin, a tema su dakako -izmjene i dopune Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, koje predlaže Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike stoga su javnosti i premijeru uputili otvoreno pismo.

Cijela struka je protiv

"U vezi navedenih prijedloga Zakona obratili smo vam se dopisom od 11. listopada 2018. i 8. travnja 2019. međutim na iste nismo dobili odgovor od Vlade Republike Hrvatske kao niti termin za traženi sastanak. Navedenim prijedlozima Zakona protive se svi dionici na koje se te izmjene odnose ovlašteni voditelji građenja, struka, poslodavci trgovačka društva izvođači građevinskih radova, Hrvatski sindikat graditeljstva i četiri inženjerske komore", stoji u pismu. 

Naglašavaju da prijedlozi Zakona sadrže niz odredaba koje su u protivnosti sa Ustavom Republike Hrvatske, te uvode u naš pravni sustav novine koje odstupaju od više od stoljetne tradicije organizacije komora na ovim prostorima i prelazi na anglosaksonski model organiziranja, koji komore pretvara u udruge privatno pravnog karaktera. 

Administrativno rasterećenje ne smije samo sebi biti svrha

"Kao osnovni cilj predloženih izmjena predlagatelj ističe administrativno rasterećenje u obavljanju poslova u graditeljstvu. Iako se potrebi administrativnog rasterećenja može pripisati legitimnost, ono stavljeno u odnos prema zahtjevima sigurnosti, pouzdanosti i kvalitete građenja nije dostatno u cilju udovoljenja zahtjevima pravne sigurnosti u širem smislu. Samo administrativno rasterećenje ne može biti samo sebi svrhom i razlogom zakonodavnog zahvata, bez promišljanja o pravnim posljedicama koje nastaju takvim zahvatom u području koje pripada sigurnosnom sektoru i čije obavljanje poslova utječe na javno zdravlje. 

Komore podržavaju ciljeve Vlade Republike Hrvatske za administrativnim rasterećenjem gospodarstva te smo u tom cilju spremni dati i konkretne prijedloge kako se izmjenama navedenih Zakona može postići značajno financijsko i administrativno rasterećenje gospodarstva kao i profesionalnih usluga. Stojimo vam na raspolaganju za sve dodatne informacije i suradnju te Vas molimo termin za sastanak u što hitnijem roku.“

TAGOVI